Råbäcks sjöskog, Kinnekulle

Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar samt på hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs också spillkråka och den hotade mindre hackspetten. En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta – tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget men vi kan också finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Efter Trolmens hamn vandrar vi tillbaka på småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en decauvillebana (smala, nu borttagna räls) från 1883 ner till Råbäcks hamn. Vandringen är ca 3 km och går i medelsvår terräng. Ej lämpligt för barnvagn. Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey (telefon: 0510-629 20). Samling vid Råbäcks hamn. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/WboBpSj33Vz