Ranahult

Sommarexkursion till en pärla i västra Skaraborg, Ranahults naturreservat i Larvs socken, Vara, där Tomas Lindström (telefon: 0708-40 31 28) guidar oss. Reservatet består av två blomsterrika slåtterängar samt öppna eller trädbevuxna betesmarker. I slåtterängarna hittar vi bl.a. svinrot, späd ögontröst, ängsnattviol, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla och vildlin. Reservatet har närmare 200 hamlade lövträd. Ca 1 km vandring i lätt terräng. Ta gärna med fika. Samling kl. 10:00 i Ranahult som nås bäst från vägen mellan Fåglavik och Larv. Ca 2 km norr om Fåglavik finns en skylt som visar till reservatet, ca 4 km. Därefter finns ytterligare en skylt som visar vägen. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska föreningen i Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/9Q1kTL2ZuNk