Saga och musik i Bastedalen

Vi vandrar till Bastedalen, det idylliska torpet som rustats upp och är raststuga i reservatet. I Bastedalen stiger vi in i sagans förtrollande värld där skogens väsen smyger kring det gamla torpet och fiolens toner ljuder över den blommande slåtterängen. Bastedalen ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven slingrar genom orörd myrmark. Turens längd är 7 km vandring på väg, spång, stig och stiglöst. Ta med matsäck för två pauser.

Samlingsplats: Vid reservatets parkering på vägen som går förbi Klevmarken. Efter Klevmarken kör 5 km åt väster (https://goo.gl/maps/HP7xNzGqpDjCs1Ji9, koordinater: 58°59’13.77″N 11°45’53.14″E). Om bommen är låst när du kommer får du vänta tills guiden kommer och öppnar.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Ring eller skicka ett SMS till guiden Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93. Max 30 deltagare.