Sippor längs bergskanten

Obs! Vandringen är inställd!

Vi går korta Trollstigen, ned för Strupen till Rhododendrondalen, sedan utmed bergskanten och upp till Åsbotorpssjön, längd ca 2,5 km. Ser på tidiga vårblommor, några mossor och lavar. Lättgången terräng, men ett brant motlut. Ta med fika och gärna en lupp.

Samlingsplats: Parkeringen norr om bandybanan, Billingehus (https://goo.gl/maps/mz4hfKLacMK2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring