Skålldalen och Härmanö Huvud

Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur från strand till skog. Röjningar och ljungbränning inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med rester av en bosättning från 1500–1700-talen. Utsikten från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet till bad. Ta med matsäck och ha kraftiga skor. Samling på Tuvesvik kl. 11:00 för båtresa med chartrad båt till södra Härmanö. Vi möts vid fikaborden intill kiosken. Båtresan tar ungefär en halv timma i vardera riktningen. Båtkostnad tur och retur 150 kr per person. OBS! Föranmälan till guiden Gunilla Olander (telefon: 0730-22 47 98) senast 4 augusti. Lägg på parkeringsavgift till kl. 17:00. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Te9uLrjgaRR2