Skogar, sjöar och vilda djur

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad och lugn som råder. Kynnefjäll har också en intressant historia med bl.a. stora skogsplantereringsprojekt i början på 1900-talet. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar där vi passerar den nyrenoverade raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnet. Vandringens längd ca 8-9 km. Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i insjö.

Samling på reservatsparkeringen vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via GPS blir man hänvisad FEL Kasebo! (det finns två på Kynnefjäll) Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen 58°43’35.7″N 11°43’48.6E för att komma till RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, Hedekas).

Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Kasebo (se info ovan) https://goo.gl/maps/3DrmNzUypnrwoPVY6

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 20 deltagare.