Stenåldern på besök

Tiden har gått i spinn. En jägare och en samlare hamnar i vår tid och tar barnen med ut på jakt längs Hornborgasjöns strand. Samling utanför Doppingen, avslut runt lägerelden. Ta gärna med fika.

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.