Stenmurslandskap och hagmarker

Obs! Vandringen är inställd!

Denna vandring sker i småkuperat landskap. Vi kommer att vandra runt i de vackra betesmarkerna i reservatets centrala del. Efter någon timmes vandring kommer vi ta en fikapaus på något lämpligt ställe utefter vandringen, där vi beundrar de blommande betesmarkerna runt omkring oss. Vi hoppas pricka in gullvivorna och körsbärsträdens blomning. Medtag fika! Samling vid Lerdala kyrkas parkeringsplats. Därefter åker vi i samlad trupp till Karstorps gård där vandringen börjar.

Samlingsplats: Parkeringen Lerdala kyrka (https://goo.gl/maps/5UXNbhCDhCP2).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring