Stipakullarna – botanisk vandring

Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Ta med fika.

Samlingsplats: Söder om Nolgården (https://goo.gl/maps/9bpfY6A4GBKgenHj6 koordinater: 58°04’55.4″N 13°42’07.5″E) Vägbeskrivning: Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via telefon 0706-60 24 53. Max 10 deltagare.