Stora Amundö och Billdals skärgård

Stora Amundö håller på att bli ett kommunalt naturreservat främst p.g.a. att havsvikarna runt omkring har ett relativt stort bestånd av ”ålgräs”, d.v.s.  bandtång av släktet Zostéra, som är en av relativt få kärlväxter som växer i saltvatten. På våren har dock ön mycket att erbjuda, som t.ex. desmeknopp, lundvårlök, och troligen fruktsatt smånunneört och i hästarnas sandgrop rågblomma, kanske vårvicker och liten sommarvicker. På ängen knippfryle och vårfryle och kanske råttsvans. Längs stränderna spirande kärrtörel, kanske någon strandkrypa hunnit i blom, och längst ut kattfot, strandmalört, strandkvanne och strandloka för att nämna några. Vanliga mossor och kust-ulóta, samt vanliga lavar på buskar och strand kommenteras. Alltmedan gran- och lövsångare sjunger in våren. Bad är möjligt och stövlar behövs enbart vid regn.

Samling vid bron över till Stora Amundö kl 18:00. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening. Guide är Aimon Niklasson (telefon: 0736-25 44 61).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/NkqGtojmbyA2