Träffa Rena Féen

Rena Féen är ledsen över allt skräp i naturen, det skapar problem för hennes vänner. Idag går vi tillsammans på skräpjakt. Alla barn välkomna, oavsett om man deltagit i utmaning eller ej. Ta gärna med fika.

Arrangör: naturum Hornborgasjön.