Vad händer med kustfåglarna?

Ormvråk. Foto: Jan Uddén.

Vi kommer att uppleva många av skärgårdsfåglarna som visat upp stora förändringar i sina bestånd under senare år. Du får veta mycket om varför fågellivet förändrats. Många flyttande fåglar kommer också att ses, såväl sjöfåglar som landfåglar. Vi besöker fågeltornen och utsiktsplatser vid Utby och Mollön. Lätt och barnvänlig vandring, sammanlagt ca 3 km. Medtag matsäck. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling: Bohusläns museum (samåkning i bilar).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vnKe2J4BaXN2