Välen

Solnedgång. Foto: Thomas Liebig.

Kvällsexkursion till naturreservatet Välen i Västra Frölunda under ledning av Uno Unger (telefon: 0704-82 12 11). Vi kommer att ta en 2,5 km lång promenad på gångvägar i västra delen. Arter som vi hoppas kunna se innefattar kungsmynta, sötvedel, korskovall, backvial och vippärt. I dagvattensbäcken nära fågeltornet letar vi bl.a. efter källfräne som upptäcktes här 2017. Samling kl. 18:00 vid reservatsparkeringen intill busshållplats Kannebäck (linje 92, 93) på Näsetvägen. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/UpdLgmp3ADU2