Inställd – Vandring i midsommartid

OBS! Vandringen är inställd!

Naturen på Saltö är omväxlande och intressant. Här finns allt från lättgången rakstammig tallskog och sandstrand till svårforcerade klapperstensfält och bergspartier med vidsträckta utsikter. Vi finner arter hemmahörande både i inlandet och vid kusten. Vi tittar på växter och djur både från stranden och från skogen. Vandringen runt ön är ca 7 km. En del passager är svåra (klapperstensfält och bergsryggar). I övrigt krävs inga förkunskaper. Medtag matsäck!

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Saltö, skyltat på vägen mellan Vik och Strömstad (https://goo.gl/maps/H4AcJ8nuGwL2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring