Vårblomning med blåsippor

OBS! Vandringen är inställd. Vandringen kan komma att byta till ett senare datum. Håll därför utkik efter uppdateringar här på hemsidan eller på vår Facebook.

Ryrhalvön har ett Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer. Vegetationen på kalklerskiffern saknar delvis motsvarighet i denna del av landet och här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden. Vårblomningen är flödande rik med bl.a. blåsippor i tre färgvarianter blå, röda och vita.

Flertalet av reservatsområdena utgör rester av hemmanets inägor från 1700-talet. Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. På de hävdade slåtterängarna och i betesmarkerna blommar under maj månad rikligt med gullviva och S:t Pers nycklar.

Samlingsplats: Naturreservatets P-plats, Ryrs by (https://goo.gl/maps/bbinvdumnENHb9XLA).

Svårighetsgrad: Lätt vandring