Slåtterängar med rik blomning

Obs! Vandringen är inställd!

Botaniskt rikt kulturlandskap på kalklerskiffer. Vegetationen på kalklerskiffern saknar delvis motsvarighet i denna del av landet och här finns några av länets intressantaste och mest skyddsvärda botaniska områden.  Slåtterängar och naturbetesmarkerna är det som återstår av det ålderdomliga kulturlandskapet på Ryrhalvön. Flertalet av reservatsområdena utgör rester av hemmanets inägor från 1700-talet.  Den mest värdefulla vegetationen på Ryrhalvön är de solöppna kalktorrängarna och hällmarkerna som finns i anslutning stränderna. På de hävdade slåtterängarna och i betesmarkerna blommar under försommaren rikligt med gullviva och S:t Pers nycklar.

Samlingsplats: Naturreservatets P-plats, Ryrs by (https://goo.gl/maps/bbinvdumnENHb9XLA).

Svårighetsgrad: Lätt vandring