Vårexkursion till Nygårds park

Obs! Vandringen är inställd!

Nygårds park är ett lövskogsområde som innehåller en före detta herrgårdspark och sträcker sig en bit längs Hunnebergs västra sida. Vi vandrar ca 2-3 km längs den s.k. “kyrkstigen” i lättare terräng. Dock rekommenderas grova skor då det kan vara lite fuktigt om våren. Vi kommer att få se kalkgynnade växter som myskmadra, smånunneört, vätteros, ramslök, trolldruva och förhoppningsvis desmeknopp. Där växer också en del fina gräs/ halvgräs som hässlebrodd, långsvingel, lundelm, parkgröe, skärmstarr, mörk snårstarr och tågväxten vitfryle. Medtag gärna matsäck. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Västra Tunhems kyrka (https://goo.gl/maps/ULMPcL9ndhnmwvnC9).

Svårighetsgrad: Lätt vandring