Vårvandring i kustlandskap

Obs! Vandringen är inställd!

Vandring på strandängar och lövkullar där älven möter havet. Vi hoppas få se rastande vadare, änder och gäss samt spirande vårväxter i kulturmarkerna på Lilla Överön och Karholmen. Ta med varma kläder och matsäck och om möjligt även kikare. Terrängen är relativt lättgången, men ta ändå med rejäla skor eller kängor. Samarrangemang med Kungälvs Naturskyddsförening.

Samlingsplats: Samling vid Folkets park (Kungälvsparken) kl. 17:30 eller vid en iordningställd parkeringsplats vid Lilla Överön, kl 18:00 (https://goo.gl/maps/3LVY6WgaaHcLBm8u9, koordinater: 57°47’41.2″N 11°44’52.3″E). Närmsta busshållplats: Överön, fortsätt därifrån ca 400-500 m mot sydväst. För kollektivtrafik till Kungälv, ta Grön Express till Västra parken, ca 5 min. gångavstånd till Kungälvsparken, eller till Kungälvs resecenter, ca 10 min. gångavstånd till Kungälvsparken (https://goo.gl/maps/UmtSkQyfH2aqsivm9).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring