INSTÄLLD! Vårvandring utmed ån

OBS! Vandringen är Inställd! 

Ta tåget till skogen. Tillsammans upplever vi Säveåns natur och pratar om vad det är vi ser utmed stigen. Vi går bland sippor på slingrande stigar och bitvis på spänger. Barn är också välkomna. Vandringen är ca 3,5 km och relativt lättgången, dock finns det trappor. Vi pausar vid ån så ta med matsäck/fika. Vi kommer nog att få se vissa spår från bäverns aktivitet. Guidningen startar vid Floda station 09:40 och avslutas vid Stenkullens station ca 12:45. Det kan vara fuktigt så rejäla skor är bra. Vandringen görs i samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Samlingsplats: Göteborgs central strax före kl. 09:00 vid aktuell perrong eller vid Floda station (https://goo.gl/maps/zCetkry62XzMscPy7). (Den aktuella tidtabellen är inte fastställd när programmet publiceras. Eventuellt går ett tåg 09:05 som är framme 09:31 i Floda).

Föranmälan: Föranmälan via mail senast 17 april: catharina.larsson@vastkuststiftelsen.se Max 30 deltagare.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring