Vattenfall och rika branter mot sjön

Botanisk vandring från vattenfallet till ängarna vid Buarås. Vi studerar den rika grönstenspåverkade floran utefter branterna. De annars inte så vanliga ormbunkarna svart- och gaffelbräken kan studeras på flera ställen och vi räknar även med att få se grön- och björkpyrola i begynnande blomning. Har vi tur så blommar även klockpyrolan i år. Vi passerar ett par torpruiner och några femstenarör. Största delen av vandringen följer den nya vandringsleden mot Sätila, men det kan vara lite krävande när vi går ner till ängarna vid Buarås. Längden på vandringen är ca 3,5 km. Tag med matsäck. Guide är Jan Kuylenstierna (telefon: 0730-63 00 49). Samling vid reservatsparkeringen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Eb6bVwQykzz