Vilda blommornas dag på skalbankarna

Smällglim. Foto: Christina Claesson.

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl. a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km. men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Vi tar en fika på skalbanksmuseet. Lokalbuss utgår från Kampenhof och avstigning görs vid Kurödsvägen, 100 m från skalbanksmuseet. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo