Nyheter

Sök bland våra nyheter

Slåtterängens flora i försommartid

Tistelfjäril på åkervädd. Foto: Jan Uddén

Obs! Vandringen är inställd!

Bräcke ängar är ett av de få återstående odlingslandskapen i länet som bevarat sin ursprungliga karaktär. Vandringen går på stigar, ca 2 km lång, genom det till stor del återställda odlingslandskapet som är av stort botaniskt och kulturhistoriskt intresse. Bräcke ängar har, liksom en del andra platser på Dalformationen en ovanligt rik flora. Den kalkrika jordmånen, ett ytligt och rörligt grundvattenflöde samt solexponerade sydsluttningar utgör, liksom en lång och kontinuerlig hävd, förutsättningar för den rika ängsvegetationen. I vårtid blommar rikligt med vitsippa, blåsippa och vårlök som senare följs av gullviva, svinrot och på några få platser sankt Pers nycklar, för att senare ersättas av midsommarblomster, slåtterfibbla och klasefibbla.

Vandringen är medelsvår med några krävande motlut i början men i övrigt är det slät och torr mark. (Stövlar behövs inte men grova skor är lämpligt). Ta med matsäck som vi bär med oss på vandringen.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen till naturreservatet (https://goo.gl/maps/jv2LWTuUwDQ2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Till fots i Vänerskärgården

Obs! Vandringen är framflyttad till 9 augusti!

Foto: Florina Lachmann.

Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns öar och skär här. Vandringen i lugnt tempo tar cirka fem timmar i ganska lätt terräng men lite upp och ner på skogsstigar, omkring 5–6 kilometer. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark frammarsch i Vänern. Det finns även chans att se fiskgjuse. Skvattram har en östlig utbredning och klockljung en västlig; båda finns i området. Kamera och kikare är bra att ha samt matsäck för två matraster. Ta även med badkläder om du vill bada, vid båda rasterna kommer det att finnas möjlighet för bad. Det går inte att köra med barnvagn.

Samlingsplats: Reservatets parkering norr om Köpmannebro (https://goo.gl/maps/vGztLEFxXDD2, koordinater: 58°49’17.7″N 12°34’26.5″E), skyltat från E45 mellan Mellerud och Åmål. Närmsta hållplats är Årbol vid 45:an, som trafikeras av linje 421. Kontakta guiden för skjuts då det är 3,6 km ner till reservatet.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

 

Grimsheden

Toner över Knarrbysjön

Från sluttningen ljuder musiken ut över trädtopparna och droppar ner mot Knarrbysjöns blåskimrande vatten. En saga tar form och följer musiken. Vi vandrar genom hackspettarnas skog, följer en bäck, klättrar upp på ett berg, pustar ut och njuter av utsikten. Ta gärna med fika och något att sitta på. Turens längd är ca 3 km i stiglös terräng med en del klättring.

Samlingsplats: Grimshedens reservatsparkering, nära gården Grimsheden, Fengersfors (https://goo.gl/maps/ZrgPkpff85RjiaePA, koordinater: 59°00’12.4″N 12°26’55.9″E). Närmaste busshållplats är Genvägen, Åmål (Fengersfors), 1,4 km gångväg.

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Föranmälan: Ring eller skicka ett SMS till guiden Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93. Max 30 deltagare.

Saga och musik på Storön

Storön är Tösse skärgårds största ö och vi tar oss ut med båt från Tössebäckens småbåtshamn. Vi går genom lummig skog på västsidan där det gamla röda torpet ligger så fint i sin glänta. Vidare över ön till östra sidan där vi har en fin vy ut över Vänerns vatten. Under turen blir det flera stopp för berättelser och musik. Turens längd är ca 2,5 km på backiga stigar. Ta med matsäck och något att sitta på. Det går också fint att bada på denna tur. Samling på småbåtshamnens parkering i Tössebäcken. Om du kommer med egen båt ses vi vid bryggan nedanför stugan på Storön. Obs! Föranmälan för att få båtplats. Det finns flytvästar i båten.

Samlingsplats: Tössebäckens hamn (https://goo.gl/maps/af47EydhtS2Jzkoq9, koordinater: 58°57’49.0″N 12°39’30.4″E), alternativt Storöns brygga om du tar egen båt (https://goo.gl/maps/GtAgBEyt5YC8SMwp8). Närmaste busshållplats är Tösse station 1,3 km gångväg.

Föranmälan: Ring eller skicka ett SMS till guiden Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93.

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Trumgräshoppor och fältgentianor

Mindre bastardsvärmare. Foto: Thomas Liebig.

Vi hoppas på uppehållsväder och har då möjlighet att se och höra spelflykten av den utrotningshotade trumgräshoppan. Bräcke ängar är en av de två enda lokaler som arten finns kvar i Västra Götaland. Vi förväntar oss också ett antal praktfjärilar, kanske större träfjäril, sorgmantel, myskbock, hasselsnok och nötkråka. Samling vid reservatets P-plats, ca 700 m SO om Edsleskogs kyrka. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/jv2LWTuUwDQ2

Natur- och kulturvandring i ängsgranskog

Dvärghäxört. Foto: Christina Claesson.

Skogsvandring på lättgångna stigar med kultur- och skogshistoriskt tema. Ta med matsäck och bra skor. Guide är Torsten Fransson (telefon: 0722-02 07 00  eller 0532-510 88). Samling vid parkeringen vid Petersborg kl. 10:00.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Jcynbzrwf6M2

Botanisk vandring i ängsgranskog – Vilda blommornas dag

Dvärghäxört. Foto: Christina Claesson.

Skogsvandring på lättgångna stigar med botaniskt och skogshistoriskt tema. Vandringen går genom naturreservatets mest artrika skogsområden till Stora och Lilla Björndalen som besöksmål. Granskogen är Dalslands främsta exempel på en örtrik ängsgranskog med förekomst av skogsvingel, vårärt, dvärghäxört, sårläka m.m. Ca 1,5 km promenad på stigar i huvudsakligen flack terräng efter kort stigning. Området kring Petersborg är också intressant att botanisera i med en liten slåtteräng, och även kambräken finns att beskåda i området. Ta med matsäck och bra skor. Guide är Hans Alexandersson (telefon: 0701-80 54 84). Samling vid parkeringen vid Petersborg kl. 10:00. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Jcynbzrwf6M2

Familjevandring till Dalslands högsta punkt

En familjeguidning där vi går i lugnt tempo och tittar, funderar och undersöker det vi stöter på längs vägen. Vi pratar och funderar kring varför berget ser ut som det gör och om det syns att människor har bott här – kanske finns det även tomtar och troll här. Kanske hittar vi en skatt som trollen glömt kvar i berget. Vi beundrar utsikten från Dalslands högsta punkt Baljåsen, 301 m ö h, där vi fikar och kollar in i raststugan. Vandringen som tar 3–4 h går över Björndalsberget och Baljåsen ca 3–4 km i bitvis starkt kuperad terräng, så ta med fördel med vandrings- eller gåstavar till stöd och hjälp vid de branta partierna. Ta med matsäck och bra skor. Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Samling vid reservatsparkeringen vid Petersborg. Buss linje 775 till hållplats Edsleskogs Skola, ring guiden i förväg om ni vill ha skjuts de ca 3 km upp till samlingsplatsen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Jcynbzrwf6M2

Ut i Vänerskärgården till fots

Spänger och broar gör det möjligt att komma ut bland Vänerns yttersta öar och skär. Vandringen tar cirka fem timmar i ganska lätt terräng men lite upp och ner på skogsstigar, omkring 5–6 kilometer. Vi passerar stora vassvikar och bronsåldersrösen ut mot Våleberg – vårdkasarnas berg. Vi stannar till vid Nötöns informationscentrum. Möjligheten att se vår mäktigaste rovfågel havsörnen är ganska stor, då den är på stark frammarsch i Vänern. Det finns även chans att se fiskgjuse. Skvattram har en östlig utbredning och klockljung en västlig; båda finns i området. Vandringens guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Kamera och kikare är bra att ha samt matsäck för två matraster. Ta även med badkläder om du vill bada, vid båda rasterna kommer det att finnas möjlighet för bad. Det går inte att köra med barnvagn.

Samling sker vid reservatets parkering norr om Köpmannebro. Samlingsplatsen har koordinaterna 58°49’17.7″N 12°34’26.5″E. Reservatet är skyltat från E45 vid Årbol, mellan Mellerud och Åmål. Närmsta hållplats är Årbol vid 45:an, som trafikeras av linje 421. Kontakta guiden för skjuts då det är 3,6 km ner till reservatet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vGztLEFxXDD2