Nyheter

Sök bland våra nyheter

Fantastisk natur och spännande människoöden

Tresticklans Nationalpark har både särpräglad natur och spännande historia. Vi vandrar i ett av södra Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården Oltjärnsbråtarna. Via Orshöjden tar vi oss vidare till den lilla grottan Orrebryngels Om(ugn). I trakten har levt intressanta människor som den läkekunnige smeden Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös. Flera kurirleder till och från Norge gick också genom området under Andra Världskriget. Längd 10-12 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster. Möjlighet till bad i insjö.

Samlingsplats: Nationalparkens parkering Råbocken kl 10:00. (https://goo.gl/maps/FaACa4UznjN2). Infart(skylt) från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, 18 km norr om Dals Ed och 14 km söder om Nössemark på västra sidan om Stora Le.

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 20 deltagare.

En tidsresa till Vikingatiden

Här gör vi en tidsresa bakåt i tiden och tittar lite på hur liv och död tedde sig för mer än tusen år sedan, sedan järnålder som i Sverige oftast benämns vikingatiden. Hur kan gravar berätta om vad folk trodde och tänkte? Detta blir en kulturvandring för alla. Inga förkunskaper krävs. Vi går tillsammans igenom vad man kan se och vad man kan gissa sig till utifrån det. Hur såg landskapet ut på den tiden, vad levde man av, hur bodde man, var bodde man? Tillsammans skapar vi en saga/historia om de människor som bodde här då. Vi åker även vidare till några andra gravfält i närheten och avslutar vid Äng inne i Ed.

Det blir kort och enkel vandring för vi går bara runt på gravfälten och åker tillsammans mellan de olika gravfälten. Ta gärna med en stol/pall/sittunderlag så att du kan sitta bekvämt när vi skapar vår saga/historia om de som ligger begravda här.

Så packa ner fikat i ryggsäcken och kom med!

Sammarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: Hindalebyns gravfälts parkering längs med väg 166, ca 4 km sydost om Ed (https://goo.gl/maps/FQEDYmWp7E7FvFG17). Närmsta hållplats är Hindalebyn, Dals Ed.

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: senast dagen innan via telefon/sms till 0708-602913. Max 30 pers.

Hindalebyns gravfält

Saga och musik i Bastedalen

Vi vandrar till Bastedalen, det idylliska torpet som rustats upp och är raststuga i reservatet. I Bastedalen stiger vi in i sagans förtrollande värld där skogens väsen smyger kring det gamla torpet och fiolens toner ljuder över den blommande slåtterängen. Bastedalen ligger intill Heråmaden, en vacker dalgång där Heråälven slingrar genom orörd myrmark. Turens längd är 7 km vandring på väg, spång, stig och stiglöst. Ta med matsäck för två pauser.

Samlingsplats: Vid reservatets parkering på vägen som går förbi Klevmarken. Efter Klevmarken kör 5 km åt väster (https://goo.gl/maps/HP7xNzGqpDjCs1Ji9, koordinater: 58°59’13.77″N 11°45’53.14″E). Om bommen är låst när du kommer får du vänta tills guiden kommer och öppnar.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Ring eller skicka ett SMS till guiden Barbara Sandell, telefon: 0703-49 00 93. Max 30 deltagare.

Vildmarksvandring i gränsbygd

Vandringen går i norra delen av parken, delvis på Halleleden, delvis i obanad terräng över myrar, längs sjöar och i skogen. Uppe på Hallåsen har vi fin utsikt från ”dansbanan”. Vi vandrar i ett av södra Sveriges största vildmarksområden, som också har en intressant historia. Ev. hinner vi göra en avstickare till Budalsviken vid norska gränsen, där det fanns en svensk postering under Andra Världskriget. Vandringens längd är 10–12 km. Kängor eller stövlar rekommenderas och matsäck för två raster. Vandringen ingår i Dals Eds kulturvecka. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling parkens parkering vid Råbocken. Skyltat från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark på västra sidan av Stora Le.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/FaACa4UznjN2

Fantastisk natur och spännande människoöden

Tresticklans Nationalpark har både särpräglad natur och spännande historia. Vi vandrar i ett av södra Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården Oltjärnsbråtarna. Via Orshöjden tar vi oss vidare till den lilla grottan Orrebryngels Om (ugn). I trakten har levt intressanta människor som den läkekunnige smeden Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på Kärelös. Flera kurirleder till och från Norge gick också genom området under andra världskriget. Längd: 10–12 km i delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster. Möjlighet till bad i insjö. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling på nationalparkens parkering vid Råbocken. Infart(skylt) från vägen mellan Dals Ed och Nössemark, ca 18 km norr om Ed och 14 km söder om Nössemark, på västra sidan av Stora Le. Samåkning från Gamla Konsum i Backa Bullaren kl. 08.45 (för från väster kommande).  Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/FaACa4UznjN2

Tresticklans nationalpark

Heråmaden