Nyheter

Sök bland våra nyheter

Musikvandring i Tresticklan

En vandring i Dalslands enda nationalpark på nationalparkernas dag. Den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Orörda skogar, vackra sjöar, säregen terräng och spännande historia. Under vandringen bjuds på vacker trumpetmusik av Lars Wallin. Ca 5 km.

Samlingsplats: Parkeringsplats vid Råbocken Ca 15 km norr om Ed på vägen mot Nössemark, nationalparksskylt (https://goo.gl/maps/6kQQzb6wuquNqV2U9)

Svårighetsgrad: Medel

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 20 maj. Max 20 deltagare.

Ed

Äng

Musikalisk vandring på Istidsleden

För ca 12 000 år sedan låg inlandsisen stilla över Dalsland. Vid den tiden nådde havet upp till iskanten vid Ed. På vår upptäcktsfärd runt Lilla Le kan vi se hur landskapet har formats av inlandsisen. Vi passerar bostadsområden i Eds tätort, en gammal skans, promenadstigar vid Timmertjärn och två naturreservat. Det ena rymmer länets nordligaste ekskog i sluttningen ner mot Stora Le, det andra Dalslands största sammanhängande fornlämningsområde med ett 60-tal gravhögar, stensättningar och en domarring från yngre järnåldern. Ca 8 km vandring.

Vandringen äger rum under Dals-Eds kommuns kulturvecka. Den populära dalslandsduon Lilla Bandet kommer att underhålla på flera ställen längs vägen. Medtag fika och badkläder om du vill avsluta vandringen med ett dopp i Lilla Le.

Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag

Samlingsplats: Parkeringen vid återvinningsstationen på Södra Moränvägen utanför Gröne Backe Camping (https://goo.gl/maps/L7SNBBahDT4uuBvm6).

Svårighetsgrad: Lätt.

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 september. Max 30 deltagare.

Musik: Johan Pettersen och Ulrika Claesson.

Hindalebyns m.fl. gravfält

Tresticklans nationalpark

Heråmaden