Nyheter

Sök bland våra nyheter

Orkidéparadiset

Skogastorpskärret är ett extremrikkärr som ligger på Högstenabergets sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt vatten. Bland karaktärsväxterna märks axag och flera orkidéarter till exempel den sällsynta luktsporren. Vi vandrar i smågrupper med olika guider. Max 30 deltagare totalt.

Stövlar rekommenderas. Medtag matsäck.

Samlingsplats: Parkeringen vid Skogastorp. (https://goo.gl/maps/uqWsEsi24KCVEWfY7, 58°14’20.4″N 13°44’14.7″E). Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, 3 km söder om Stenstorp.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se

Sägnernas berg

Obs! Vandringen är inställd!

Ryttarna i berget, Ållebergskragen. När Alla, eller ibland gubben Alle, går ut på berget och skakar sina bolstervar så blir det yrväder över Falbygden. Natur och sägner när vi vandrar upp mot platån för att njuta den storslagna utsikten för att ta oss ner till Hokällan där vi kan njuta av uppfriskande källvatten. Förnämlig flora och ett rikt fågelliv, inte minst i osthangets ädellövskog. Ta med fika.

Samlingsplats: Parkering vid bergets nordostsida. (https://goo.gl/maps/N6kva1A3AwHYWKsPA, koordinater: 58°8’30.0″N 13°36’37.5″E). Vägbeskrivning: Från väg 47, ta mot Ålleberg, sedan vänster till parkering vid bergets nordostsida.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Strömsholm

Lövskog vid Lidan

Obs! Vandringen är inställd!

Vi kommer att vandra igenom en lövskog, igenväxt betesmark och strandskog vid Lidans rinnande vatten. Det är starkt strömmande vatten här. Det finns möjlighet att få se forsärla strömstare och kanske någon hackspett. Vi kommer att titta på kulturspår som går att finna.

Samling vid parkeringsplatsen vid Floby kyrka. Efter det åker vi i samlad trupp till Vistaholms gårdsplan där vi börjar vår vandring.

Samlingsplats: Floby kyrkas parkeringsplats (https://goo.gl/maps/wz2F2ZP9MhDDKAjW7)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Fornlämningar längs Faledreven

Från Segerstad kyrka till naturreservatet Ruskela källa går den magnifika Faledreven som är en av länets bäst bevarade fägator. Faledreven användes förr för att driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på Brunnhemsberget. Längs fägatan finns många fornlämningar i form av gravar från brons- och järnålder, stensättningar, rösen och domarringar. I området finns också ett femtiotal skyltade torpställen där man kan läsa om den forna bebyggelsen och personerna som bodde där. Större delen av sträckan gå att gå med barnvagn.

Samlingsplats: Segerstad kyrka (https://goo.gl/maps/k1FNDoYkid12)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: senast 20 augusti till anmalan@vastkuststiftelsen.se, max 30 deltagare. Ange ”Faledreven” i ämnesraden.

Fornlämningar längs Faledreven

Obs! Vandringen är inställd!

Från Segerstad kyrka till naturreservatet Ruskela källa går den magnifika Faledreven som är en av länets bäst bevarade fägator. Faledreven användes förr för att driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på Brunnhemsberget. Längs fägatan finns många fornlämningar i form av gravar från brons- och järnålder, stensättningar, rösen och domarringar. I området finns också ett femtiotal skyltade torpställen där man kan läsa om den forna bebyggelsen och personerna som bodde där. Större delen av sträckan gå att gå med barnvagn.

Samlingsplats: Segerstad kyrka (https://goo.gl/maps/k1FNDoYkid12)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Nolgården, Näs

Stipakullarna – botanisk vandring

Här blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, trollsmultron och praktbrunört. Åsarna består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Ta med fika.

Samlingsplats: Söder om Nolgården (https://goo.gl/maps/9bpfY6A4GBKgenHj6 koordinater: 58°04’55.4″N 13°42’07.5″E) Vägbeskrivning: Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via telefon 0706-60 24 53. Max 10 deltagare.

Höstlov! – Natt på naturum

På natten vaknar djuren. Kom och upptäck ljusen i mörkret under en spännande vandring, både inne och ute. Ta med egen ficklampa och något gott kvällsfika. Samling vid Doppingen: https://goo.gl/maps/Kx9PXX96rmN2

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.

Höstlov! – Natt på naturum

På natten vaknar djuren. Kom och upptäck ljusen i mörkret under en spännande vandring, både inne
och ute. Ta med egen ficklampa och något gott kvällsfika. Samling vid Doppingen: https://goo.gl/maps/Kx9PXX96rmN2

Arrangör: Naturum Hornborgasjön.