Nyheter

Sök bland våra nyheter

Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: senast dagen innan på telefon 0705-69 03 86.

Sveriges största fastlandsalvar

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal orkidéer som guckusko, honungsblomster, flugblomster, Sankt Pers nycklar och blodnycklar växer tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är ormtunga och inte minst kalknarven som är unik för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är ca 1,5 km lång och ganska lätt i omväxlande torr och blöt terräng. Vandringen föregås av en friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka kl. 14:00 och kaffeserveringen är öppen under dagen i kyrkstallet. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: senast dagen innan på telefon 0705-69 03 86.

Inställd! – Kalkfloran Österplana vall

OBS! Vandringen är inställd.

Ovanför den så kallade rödstenskleven finns en för fastlandet unik alvarvegetation med många kalkgynnade arter som nattviol, brudsporre, trollsmultron, grådådra, nästrot, vippärt, m.m. I reservatet finns också fuktängar, hagmarker och lövskogar. Vi kan också få se ett ovanligt så kallat slukhål samt det 11 m höga Bratteforsfallet. Vandringen på ca 5 km går i lätt terräng. Ta gärna med matsäck. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: vid parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster om Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana, skylt Örnekulla (https://goo.gl/maps/4gTxLFu2VhH2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Natur- och kulturvandring

Obs! Vandringen är flyttad till 13 september.

En vacker och omväxlande vandring i en genuin kulturmiljö till ett relativt okänt naturreservat. Vi vandrar vägen ner vid Römossen och passerar gamla torp och ängar innan vi kommer in i en ursprunglig kalkbarrskog. Vi tittar på det gamla stenbrottet, ett mäktigt industriminne som hyser flera sällsynta och lavar och ormbunkar. Här tar vi vår fikapaus, tag med matsäck. Så vandrar vi vidare nedför kleven med dess spännande raukformer och bäckar och passerar flera kulturhistoriskt intressanta hus.

Vandringen är ca 4 km och går genom lätt till medelsvår terräng. Ej lämplig för barnvagn.

Samlingsplats: Vid gamla Kinnekulle handel (https://goo.gl/maps/6WpWcf9Qg8o8J7cc7). Vägbeskrivning: Sväng av väg 44 vid Källby. Åk mot Kinnekulle och Hällekis. Passera Medelplana kyrka. Efter 2,5 km sväng vänster vid skyltarna RÅBÄCK, RÖMOSSEN. Åk ca 300 m till nedlagda Kinnekullehandel där du har tillstånd att parkera. Du har nu kommit till samlingsplatsen.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Natur- och kulturvandring

Obs! Vandringen är flyttad till 20 september.

Blombergs naturreservat är mycket omväxlande och naturskönt. Från de betade ängarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Här växer stora körsbärsträd omväxlande med en och hagtorn och på våren violer, vitsippor och gullvivor. Vi tar oss nedför kleven, vandringens enda besvärliga passage, och kan här i Frälsehagen fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar, oxel och av boskap tuktad hagtorn och vildapel. En bra fikaplats finner vi vid en raukliknande, nedhasad klevkant. Ta med fikakorg. Med lite tur kommer vi att se blommande guckusko. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet.

Vid Blombergs slott vänder vi och går tillbaka på den lättgångna vandringsleden på övre klevkanten. Vi skymtar nu Vänern på vänster sida och den skarpögde kan längs muren hitta den sällsynta murgrönan. På motsatt sida står den täta granskogen med höga ormbunkar. Fågelsången brukar om våren vara bedövande.

Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till lätt terräng. Bitvis svår med barnvagn.

Samlingsplats: Samling vid skylten för Blombergs naturreservat (https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2). Vägbeskrivning: Sväng av väg 44 vid Källby. Åk mot Hällekis/Kinnekulle. Strax före Västerplana kyrka , sväng höger mot Husaby, åk ca 800 m. Parkera vid skylten för naturreservatet.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Blomberg

Råbäcks sjöskog, Kinnekulle

Råbäcks sjöskog är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Skogen rymmer en mängd sällsynta mossor och lavar samt på hösten spindelskivlingar och jordstjärnor. Här trivs också spillkråka och den hotade mindre hackspetten. En bäck har vid sitt utflöde i Vänern bildat ett delta – tålig fotbeklädnad rekommenderas. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget men vi kan också finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken. Efter Trolmens hamn vandrar vi tillbaka på småvägar och tillfälle ges att studera kalkugnar och en decauvillebana (smala, nu borttagna räls) från 1883 ner till Råbäcks hamn. Vandringen är ca 3 km och går i medelsvår terräng. Ej lämpligt för barnvagn. Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey (telefon: 0510-629 20). Samling vid Råbäcks hamn. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/WboBpSj33Vz

Blombergs naturreservat

Körsbärsblom och bok. Foto: Christina Claesson.

Blombergs naturreservat är mycket omväxlande och naturskönt. Från de betade ängarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Här växer stora körsbärsträd omväxlande med en och hagtorn och på våren violer, vitsippor och gullvivor. Vi tar oss nedför kleven, vandringens enda besvärliga passage, och kan här i Frälsehagen fröjda oss åt gamla ekar, högväxta lindar, oxel och av boskap tuktad hagtorn och vildapel. En bra fikaplats finner vi vid en raukliknande, nedrasad klevkant. Med lite tur kommer vi att se blommande guckusko. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) finns i myckenhet. Vid Blombergs slott vänder vi och går tillbaka på den lättgångna vandringsleden på övre klevkanten. Vi skymtar nu Vänern på vänster sida och den skarpögde kan längs muren hitta den sällsynta murgrönan. På motsatt sida står den täta granskogen med höga ormbunkar. Fågelsången brukar om våren vara bedövande. Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till lätt terräng. Bitvis svårt för barnvagn. Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey (telefon: 0510-629 20). Samling vid skylten för Blombergs naturreservat. Vägbeskrivning: Sväng av väg 44 vid Källby. Åk mot Hällekis/Kinnekulle. Strax före Västerplana kyrka, sväng höger mot Husaby, åk ca 800 m. Parkera vid skylten för naturreservatet. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/LmJwBkQanrA2

Björnebergsängarna

Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86). Samling vid Österplana kyrkas parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x

Sveriges största fastlandsalvar

Blomstervandring på Österplana hed där ett dussintal orkidéer som guckusko, honungsblomster, flugblomster, Sankt Pers nycklar och blodnycklar växer tillsammans med mycket annat. Andra rariteter är ormtunga och inte minst kalknarven som är unik för Kinnekulle och Gotland. Vandringen är ca 1,5 km lång och ganska lätt i omväxlande torr och blöt terräng. Vandringen föregås av en friluftsgudstjänst vid Österplana kyrka kl. 14:00 och kaffeserveringen är öppen under dagen i kyrkstallet. Guider är Olof Janson (telefon: 0705-69 03 86) och Ove Johansson (telefon: 0510-54 13 97). Samling vid Österplana kyrkas parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x