Nyheter

Sök bland våra nyheter

Träd – betydelsefulla och mytomspunna

Foto: Christina Claesson.

Obs! Vandringen är inställd!

På halvön Labbera som sticker ut i Rådasjön växer frodiga och vackra lövskogar. Vissa av ekarna, lindarna och bokarna är gamla och grova. Träden och skogarna väcker liv i gamla betraktelser och känslor för träd som människor haft sedan urminnes tider. Vi är beroende av träden och under vår historia har de betytt mycket mer än bara ved och byggnadsmaterial. Under vandringen på halvön berättar vi om hur träden vandrade in i landet, om paradisskogar, trädkult och träden som botare av sjukdomar. Vi bekantar oss särskilt med några av trädslagen och naturtyperna som vi passerar. Berättande, sång och musik är en del av turen genom de fantastiska ädellövskogarna. Vandring ca 2,2 km på promenadvägar och lättgångna stigar men en kort, brant stigning förekommer ungefär i mitten av turen. Ta gärna med fika!

Samlingsplats: Vid reservatstavlan vid parkeringen på Råda säteri (https://goo.gl/maps/RQCRQ6KjYiD2). Kollektivtrafik: Grön Express från Heden i Göteborg till hållplats Mölnlyckemotet, gå ca 1 km till Råda säteri.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Träd – betydelsefulla och mytomspunna

Råda Säteri. Foto: Christina Claesson.

Har du ett älsklingsträd? Eller finns det ett träd du inte tycker om? Sedan urminnes tider har människor haft känslor för träd och på olika sätt varit beroende av dem. Under den här naturvandringen berättar vi om hur träden vandrade in i landet, om paradisskogar, trädkult och träden som botare av sjukdomar. Hur kan landskapet och skogarna på Labbera sett ut förr i tiden? Vi bekantar oss särskilt med några av de olika träd och naturtyper vi möteroch passar på att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag som inträffar i mitten av maj. Vi vandrar genom de fantastiska ädellövskogarna på halvön Labbera och berättandet varvas med sång och musik. Turen är ca 2,2 km lång och vi går på promenadvägar och mestadels lättgångna stigar. Samling vid tavlan vid parkeringen på Råda säteri kl. 10:00. Kollektivtrafik: Grön Express från Heden till Mölnlyckemotet, gå ca 1 km till Råda säteri. Guider: Lena Smith (telefon: 0733-45 07 59) och Alexander Frisborg. Samarrangemang med Biologiska mångfaldens dag.

Samlingsplats:https://goo.gl/maps/RQCRQ6KjYiD2

Delsjöområdet

Rådasjön