Nyheter

Sök bland våra nyheter

Inställd – Torp & örter i härlig sommartid

OBS! Vandringen är inställd!

Följ med på en guidad vandring i Stora Mollungens Naturreservat. Biolog och kulturhistoriker Örjan Hill berättar om torp och örter i härlig sommartid, även med ett axplock ur säteriet Mollungens historia. Ta med fikakorg. Samarrangemang med Od-Alboga Byalag och Crea Diem.

Samlingsplats: Samling vid reservatets parkering, Stora Mollungen, Od (https://goo.gl/maps/eExsTjZkUwF2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Guide: Örjan Hill. För mer info om vandringen kontakta: Gerd Ljungqvist Persson, telefon: 0705-78 56 34 eller 0513-600 29

De vilda blommornas dag, Stora Mollungen Od

Skogsnäva. Foto: Christina Claesson.

Naturreservatet är känt för de stora bokbestånden men här finns också gott om blandad ädellövskog. Nere vid sjön Sandsken möter ett omväxlande kulturlandskap med hagmarker och små ängar. Följ med på en guidad vandring med tema de vilda blommornas dag i Mollungens naturreservat. Vandringen leds av Örjan Hill, biolog och kulturhistoriker. Ta med fikakorg. Samling vid reservatets parkering, St Mollungen, Od. För mer info kontakta Crea Diem Bokcafé & Turistinfo (telefon: 0513-600 29). Samarrangemang med Od-Alboga Byalag, Crea Diem och Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/eExsTjZkUwF2

Mollungen