Nyheter

Sök bland våra nyheter

De Vilda Blommornas Dag, på egen hand

Kom mellan klockan 10:00 och 12:00 och gå en lätt blomsterslinga på ca 2 km genom ängarna. Efteråt kan du svara på tipsfrågor. Här växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Ta gärna med matsäck. Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Reservatets parkering (https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guider: Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42) och Leif Pettersson

Föranmälan: via  siwsjoberg@outlook.com eller SMS  0705-798542 senast 10 juni.

Vacker hagmark

OBS! Vandringen är inställd.

Det 10 år gamla naturreservatet består av betade, gamla hagmarker med stora bestånd av äldre lövträd. Här finns även en gammal domarring. Vandringen tar ca tre timmar, ej anpassad för barnvagnar. Medtag matsäck. Hulta hagar ligger 7 km norr om Undenäs kyrka mot Tived. Sväng höger vid skylt Hulta hage 1.

Samlingsplats: P-platsen Hulta hagar (https://goo.gl/maps/R2zyKeo4oBYhUzTS9)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Hulta hagar

Uvviken

Vandring utmed Vättern

Uvviken. Foto: Urban Spaak.

Vandring utmed Vättern i vackert skärgårdslandskap med hällmarkstallskog och rikligt med lavar. Här finns tydliga spår av bäver. Fågellivet utgörs av bl.a. strandskata, skarv och fiskgjuse. En medelsvår vandring på ca 4 timmar i storslagen kuperad skärgårdsnatur. Ta med matsäck för två raster, bra skor på fötterna och gärna badkläder. Ej lämpad för barnvagnar.

Vandringen genomförs i samverkan Naturskyddsföreningen i Karlsborg och Studiefrämjandet.

Samlingsplats: Igelbäckens masugn riksväg 49 kl. 10:00 (https://goo.gl/maps/hkNt1UHsoHikXkbZ6) eller Rödesunds torg Karlsborg kl. 09:30 (https://goo.gl/maps/7eHEqSnfjsSrDb1A8).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Guider: Urban Spaak (telefon: 0705-370966) och Leif Pettersson

Föranmälan: via SMS till Urban (telefon: 0705-370966). Max 20 deltagare.

Vandring i kuperat skogslandskap

Håketjärnarna är ett Tiveden i miniatyr. Ett skogrikt och kraftigt kuperat sprickdalslandskap. Högsta punkten ligger 75 meter högre än Vättern, som vi kan se mellan trädstammarna i öster. Reservatet är 10 år gammalt och har fått sitt namn efter två skvattramsdoftande tjärnar som ligger i nordöst. Här trivs älgen, nattskärran och tjädern. En fyra timmar lång vandring som kräver kängor eller ordentliga skor. Tag med matsäck. OBS! Samling kl. 10:00 på parkeringen vid Granviks herrgård 13 km norr om Karlsborg eller kl. 09:45 på Rödesunds torg i Karlsborg. Guider är Leif Pettersson (telefon: 0706-35 47 71) och Urban Spaak (telefon: 0705-37 09 66).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z4rTKEHvPm12

Håketjärnarna

Blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag

Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och slåtterblomma. En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämpligt för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg (telefon: 0705-79 85 42). Tag gärna med kaffekorg. Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets parkering. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt

Stora Fjället

Bölets ängar