Nyheter

Sök bland våra nyheter

Sommarvandring vid havsstranden

Vi gör en vandring i ”Klippornas rike” med det gamla fyrhuset som ett av Västra Götalands sju ”underverk”.
Landskapet av röd grovkornig bohusgranit är både geologiskt och botaniskt intressant. Kanske den vackra strandvialen blommar.

Samlingsplats: Parkeringen vid Pinnevik (https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx)

Svårighetsgrad: Medelsvår bergsterräng

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 28 juni. Ange ”Stångehuvud” i ämnesraden. Max 30 deltagare.

 

Granit och jättegrytor

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla fyrhuset, som utnämnts till ett av sju underverk i Västra Götaland, vandrar vi över bergen mot Hästevik, tittar på ett par jättegrytor och upplever kontrasterna mellan orörd granit och gamla stenbrott i Galleberget längst i norr. Vi ser också på fåglar och växtlighet. Ta gärna med kvällsfika. Medelsvår bergsterräng.

Samlingsplats: Parkeringen vid Pinnevik (https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 16 augusti. Ange ”Stångehuvud” i ämnesraden. Max 30 deltagare.

I orkidérika marker

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. OBS det kan vara blött i kärret, gummistövlar/kängor kan vara bra.

Samlingsplats: Parkeringen cirka 200 meter söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina forskningsstation). (https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 7 juni. Ange ”Gåsevik” i ämnesraden.

Bland ”strandpiltar” och bohusgranit

Trift. Foto: Christina Claesson.

Obs! Vandringen är inställd!

Då triften blommar gör vi en vandring i ”Klippornas rike” med besök vid det gamla fyrhuset som utsetts till ett av Västra Götalands sju ”underverk”. Landskapet av röd grovkornig bohusgranit är både geologiskt och botaniskt intressant. Kanske den vackra strandvialen har börjat blomma. Ta gärna med kvällsfika. Medelsvår bergsterräng.

Samlingsplats: Parkeringen vid Pinnevik (https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Storskog och gullvivor

Obs! Vandringen är inställd!

Svartvit flugsnappare. Foto: Jan Uddén.

Vi vandrar genom en av Bohusläns vackraste kustädellövskogar i ett pastoralt landskap då gullvivorna blommar. I den unika storskogen med rikt fågelliv växer flerhundraåriga almar och andra ädla lövträd. Kanske vi får höra göken gala i väster. Ta gärna med kvällsfika som vi intar i natursköna Karlsvik.

Samlingsplats: Reservatets parkering vid Näverkärr (https://goo.gl/maps/bXqZXCopiW473i8s7)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

I orkidérika marker

När orkidéerna blommar i rikkärret vid Gröderhamn på Skaftö gör vi denna vandring i frodiga och kalkrika marker med stor artrikedom. På väg till Gröderhamn tittar vi även på flora och havsstrandsvegetation i Gåsevik. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling parkeringen cirka 200 meter söder om Sven Lovén-centret (Kristinebergs marina forskningsstation).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/KGYHqPb9gYo

Granit och jättegrytor

Rapsfjäril på trift. Foto: Jan Uddén.

Vi gör en vandring i norra delarna av Stångehuvuds granitlandskap i Lysekil. Efter ett besök vid det gamla fyrhuset vandrar vi över bergen mot Hästevik, tittar på ett par jättegrytor och upplever kontrasterna mellan orörd granit och gamla stenbrott i Galleberget längst i norr. Vi ser också på fåglar och växtlighet i ”Klippornas rike”. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid parkeringen vid Pinnevik. För att åka kollektivt ta buss 841 eller 850 till hållplats Södra Hamnen eller Havets Hus.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx

Bland ”strandpiltar” och bohusgranit

Fiskmås. Foto: Thomas Liebig.

Då triften blommar gör vi en vandring i ”Klippornas rike” i Lysekils yttersta utpost mot väster. Det fascinerande landskapet av röd bohusgranit är både geologiskt och botaniskt intressant. Kanske den vackra strandvialen har börjat blomma. Ta gärna med kvällsfika. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid parkeringen vid Pinnevik. För att åka kollektivt ta buss 841 eller 850 till hållplats Södra Hamnen eller Havets Hus.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/4ixd9n6rLCx

Bland bokar och sippor

Blåsippa. Foto: Thomas Liebig.

I natursköna och kulturhistoriskt intressanta Vägeröds dalar på Skaftö lyssnar vi på de fåglar som hunnit anlända och ser blåsippor i mängd i närheten av Skaftös största insjö Edsvattnet. Vi tittar även närmare på de ovanligt rika förekomsterna av vita och rosa färgvarianter av blåsippor. Kanske den säregna vätterosen också är synlig. Ta gärna med kvällsfika som vi intar vid utsiktsplats intill Edsvattnet. Guide är Thomas Andersson (telefon: 0707-55 43 63). Samling vid naturreservatets parkeringsplats.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/2tBKgJhdy422