Nyheter

Sök bland våra nyheter

Vandring längs vatten

Denna vandring gör skäl för namnet, vi vandrar längs med strömmande vatten som förr användes till flottning samt att driva kvarnar och sågar. Vi ser rester av dessa verksamheter och besöker Modalen som är mycket vackert beläget alldeles invid forsen. Där ser vi rester efter brytning av fältspat, pausar och upptäcker platsen och äter medhavd matsäck. Därefter går vi vidare till jättegrytorna som formades redan under istiden. Denna vandring är cirka 5 km lång och inte barnvagnsvänlig. Bra skodon rekommenderas.

Samlingsplats: Parkering vid norra brofästet Vid Hattefjälls bro, Valbo-Ryr (https://goo.gl/maps/SDZVbnvS4FBdDDwA6)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-sandell@hotmail.com)

Viksjön runt

Välkommen på en heldags omväxlande vandring runt Viksjön. Vi får njuta av vacker natur och spännande kultur och lokalhistoria längs vägen. Delar av vandringen går både på Bohusleden och Viksjöleden. Vi får uppleva den mäktiga israndsåsen samt den naturskönt belägna familjegraven för den kända familjen Koch och vi ser även rester efter den omfattande flottningen längs vägen. Vandringen är cirka två mil lång så bra, väl ingångna skodon krävs. P.g.a. längden är vandringen krävande men annars är den medelsvår. Ta med mat och dryck för en heldag och även korv och bröd eller liknade alternativ som vi grillar vid en rejäl långrast utefter vägen då den som vill även kan ta ett dopp. Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: Nedre parkeringsplatsen vid Valbo-Ryrs kyrka (https://goo.gl/maps/cbNbZVNx5xJGuiuj6)

Föranmälan: Ring (0722-23 06 88) eller maila (kerstin-sandell@hotmail.com)

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Vandring längs vatten

Denna vandring gör skäl för namnet, vi vandrar längs med strömmande vatten som förr användes till flottning samt att driva kvarnar och sågar. Vi ser rester av dessa verksamheter och besöker Modalen som är mycket vackert beläget alldeles invid forsen. Där ser vi rester efter brytning av fältspat, pausar och upptäcker platsen och äter medhavd matsäck. Därefter går vi vidare till jättegrytorna som formades redan under istiden. Denna vandring är cirka 5 km lång och inte barnvagnsvänlig. Bra skodon rekommenderas.

Samlingsplats: Parkering vid norra brofästet Vid Hattefjälls bro, Valbo-Ryr (https://goo.gl/maps/SDZVbnvS4FBdDDwA6)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 25 juni. Ange ”Strömmarna” i ämnesraden. Max 10-15 deltagare.

Strömmarna

Vårvandring i bokskog

Obs! Vandringen är inställd!

Välkommen till en vandring genom Vågsäters fina bokskog då löven förhoppningsvis är som allra skirast. Detta är Sveriges nordligaste vildväxande bokskog. Vi vandrar vidare till gården Vågsäter där vi får njuta av den mycket vackra trädgården. Där får vi även höra om gårdens spännande historia med bland annat järnbruk, tegelbruk, sågar och kvarnar som man ser lite rester av vid den vackra forsen. Medtag fika och ha bra skodon. Vandringen är ca 5 km och inte barnvagnsvänlig.

Samlingsplats: Hattefjäll (Valbo-Ryr) vid korsningen mot Vågsäter (https://goo.gl/maps/jdcY55cYyDXT8tZC6)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Skogar, sjöar och vilda djur

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad och lugn som råder. Kynnefjäll har också en intressant historia med bl.a. stora skogsplantereringsprojekt i början på 1900-talet. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar där vi passerar den nyrenoverade raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnet. Vandringens längd ca 8-9 km. Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i insjö.

Samling på reservatsparkeringen vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via GPS blir man hänvisad FEL Kasebo! (det finns två på Kynnefjäll) Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen 58°43’35.7″N 11°43’48.6E för att komma till RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, Hedekas).

Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: Reservatsparkeringen Kasebo (se info ovan) https://goo.gl/maps/3DrmNzUypnrwoPVY6

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 20 deltagare.

Kynnefjäll med skogar, sjöar, varg och bäver

Storlom. Foto: Jan Uddén.

Kynnefjäll, känt för kärnkraftsmotstånd och vargrevir har mycket mer att erbjuda. Här finns ett nät av vandringsleder med Bohusleden som pulsåder. Glesa hällmarkstallskogar, myrmarker, torpställen och klarvattenssjöar för oss till en helt annan miljö än kustlandets. I denna norrlandsmiljö är det tystnad och lugn som råder. Kynnefjäll har också en intressant historia med bl.a. stora skogsplanteringsprojekt i början på 1900-talet. Vi gör en vandring längst stigar och småvägar där vi passerar den nyrenoverade raststugan på Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnet. Vandringens längd är ca 8–9 km. Medtag matsäck för två raster! Möjlighet till bad i insjö. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling på reservatsparkeringen vid Kasebo. Infart från Söbbön (skylt Kasebo) på vägen mellan Hedekas och Töftedal ca 7 km norr om Hedekas. OBS! Följ vägbeskrivningen, söker man via GPS blir man hänvisad FEL Kasebo! (det finns två på Kynnefjäll) Om man ändå vill använda GPS är koordinaterna till P-platsen 58°43’35.7″N 11°43’48.6″E för att komma till RÄTT Kasebo. (Adress: Krokstads-Borgen 13, Hedekas).  Samarrangemang med Friluftsfrämjandet i Tanum.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/YkhbFFY7cxH2

Vandring i bokskog

Välkommen med på vandring i och kring landets nordligaste vilda bokskog. Samling vid busshållplats/korsning/miljöstation ”Vågsätersvägen” vid väg 812 mellan Saltkällan och Valbo-Ryr. Vandringen är en relativt lätt rundslinga på ca 5 km. Vi njuter av det fantastiska ljuset i bokskogen där löven vid denna tid bör vara nyutslagna. Vi blir också guidade i trädgården vid Gullmarsfjordens plantskola. Medtagen matsäck inmundigas vid det vackra vattenfallet med rester av ett gammalt järnbruk. Guide: Kerstin Sandell (telefon: 0722-23 06 88). Medarrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/4iMb3oDR4Xo

Vågsäter bokskog

Skådarskola för stora och små

Vi besöker några av norra Bohusläns finaste sältor och leror. Vi börjar vid Nöddökilen i norr och avslutar med Färlevsfjorden i söder. Denna dag kommer fokus bli att studera olika snäppor, strandpipare, änder, gäss och tranor. Vi funderar på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna. Eftersom man kan ansluta utmed vägen är föranmälan viktig. Lämplig familjeutflykt, samåkning i egna bilar. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling: Bohusläns museum. Samarrangemang med Bohusläns museum och Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12