Nyheter

Sök bland våra nyheter

Fullbokad – Örnar i Kalvöfjorden

OBS! Vandringen är fullbokad, det går inte längre att föranmäla sig.

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 november. Max 30 deltagare. Skriv ”Stigfjorden extra” i ämnesraden.

Kollungeröd vatten

Fågelskådning

Fågelskådning. Foto: Jan Uddén.

En kvällstur till fågelsjön Kollungeröds vatten. Sjön är en av Bohusläns finaste fågelsjöar. Vi kommer att ha fokus på vårsjungande småfåglar. Har vi turen med oss får vi dessutom höra rördrom och se brun kärrhök samt trana. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/5BPJsASAhy2LGv2x6

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 9 juni. Ange ”Kollungeröd” i ämnesraden.

Möt våren i Kalvöfjorden

Grågås. Foto: Thomas Liebig.

Möt våren och träffa rovfåglar, gäss, änder och vadare i Kalvöfjorden i Stigfjordens naturvårdsområde. I området möter vi de tidiga vårfåglarna och letar dessutom andra vårtecken i form av växter och insekter. Utflykten går i lätt terräng och är fyra timmar. Lite beroende på hur långt våren kommit och vad som finns rör vi oss runt och besöker flera lokaler. Ta med matsäck.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil. (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Fullbokad – Örnar i Kalvöfjorden

Havsörn. Foto: Thomas Liebig.

Obs! Vandringen är fullbokad. 

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 november. Max 30 deltagare. Skriv ”Stigfjorden november” i ämnesraden.

Fågelskådning i Kalvöfjorden

Ägretthäger. Foto: Thomas Liebig.

Området är en av Västkustens förnämsta rastlokaler för doppingar, svanar, gäss och änder så här i skiftet mellan augusti och september. Med lite tur har vi chans att se svarthakedopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping samt skäggdopping. Utöver fåglarna utlovas den sällsynta saltmållan och om vädret vill ett tiotal arter av dagfjärilar. Ta med matsäck, kikare och skodon som tål väta. Vi kommer att röra oss i medelsvår terräng.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 20 augusti. Ange ”Stigfjorden” i ämnesraden.

Ljungen blommar

11:25 -16:30 (Tiderna anpassas till tidtabellen för färjorna)

Starrgräsfjäril på ljung. Foto: Thomas Liebig

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Turen går på östsidan och är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder på sensommarblomning, till synes kala strandklippor och gammal kulturmark. Bitvis krävande terräng, tänk på bra skor. Ta med riklig matsäck. Samling vid affären i Gullholmens hamn ca kl. 11:25. Personfärja 382 avgår från Tuvesvik kl 11:15. Kontrollera tidtabellen för färjetrafik med Västtrafik. Glöm inte föranmäla deltagande till guiden. Returfärja från Gullholmen Hamnen till Tuvesvik avgår 17.00 och 18.00. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Vid affären i Gullholmens hamn (https://goo.gl/maps/1YMUGWFavAs)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via telefon eller sms till 0703-33 61 14. Max 12 deltagare.

Inställd! – De Vilda Blommornas Dag

OBS! Vandringen är inställd!

En vacker och omväxlande vandring på drygt 5 timmar när blomsterprakten är som vackrast och landskapet tjusar. Först går vi genom blommande ängar där det även går bra att köra barnvagn eller rullstol. Sedan över klipporna mot västra stranden och därefter genom krattskog med bäverdammar. Ta med matsäck. Kraftiga skor. Personfärja 382 avgår från Tuvesvik kl. 10:00, resan tar ca 5 min. Kontrollera tidtabellen för färjetrafiken med Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet kan ni ringa guiden. Lägg på parkeringsavgift så det stämmer med lämplig returfärja. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Vid affären i Gullholmens hamn (https://goo.gl/maps/1YMUGWFavAs)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Gullvivor

Obs! Vandringen är inställd!

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud, drygt 6 timmar eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet att se safsan som är Härmanös mest omtalade växt. Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor. Ta med riklig matsäck. Samling för båda turerna vid affären i Gullholmens hamn kl. 10:45. Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10:30. Om du parkerar på Tuvesvik så lägg på parkeringsavgift så att det stämmer med returfärja som avgår från Gullholmen Hamnen 16:40 respektive 18:30.

Samlingsplats: Vid affären i Gullholmens hamn (https://goo.gl/maps/1YMUGWFavAs).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se