Nyheter

Sök bland våra nyheter

Granit och jättegrytor

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Efter vandringen kan den som vill stanna kvar och strosa eller bada, och åka hem med valfri färja.

Samlingsplats: Samling kl. 09:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan (https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk). Finns man på Hållö så samlas vi alla kl. 09:15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna (https://goo.gl/maps/JNvBuQgsnrG2).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 juli.
Max 30 deltagare.

Geologisk vandring – Bohusgranit

Trift och Bohusgranit. Foto: Christina Claesson.

Klipporna av Bohusgranit på Sandöns utsida är spektakulära med spännande former av inlandsisens och glaciärälvarnas nötande. Vi promenerar på de renspolade granithällarna och kikar på märkliga strukturer och mineral som skapades när graniten bildades djupt ner i jordskorpan. Varför är Sandön en bågformad bergsrygg? Vandringen är drygt 2,5 km lång. Ta gärna med en matsäck.

Samlingsplats: Samling kl. 10:00 vid reservatsparkeringen intill badplatsen. (https://goo.gl/maps/Cf72XeekFnG2). OBS! Begränsat antal P-platser.

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 21 juli. Ange ”Sandön” i ämnesraden. Max 30 deltagare.

Fullbokad! Granit och jättegrytor

Foto: Christina Claesson.

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Hållö är en klippö av Bohusgranit som är synnerligen rik på spår av inlandsisen. Här finns gott om jättegrytor och polerade hällar med isräfflor. Slätte Hälla och blockramlet i en intilliggande klyfta är spektakulära. Vi kikar också på den tunna gången med en svart bergart som skär igenom graniten. Vandringen är ca 3 km och går över granithällar. Ta gärna med en matsäck. Efter vandringen kan den som vill stanna kvar och strosa eller bada, och åka hem med valfri färja.

Samlingsplats: Samling kl. 09:00 vid Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan (https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk). Finns man på Hållö så samlas vi alla kl. 09:15 vid färjans tilläggsplats vid bryggan nordost om Fyrbostäderna (https://goo.gl/maps/JNvBuQgsnrG2).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Långtur vid havet

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, rik blomsterprakt och gammal genuin skärgårdsbebyggelse. Det är relativt lättgånget men det finns några besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8-9 km. Medtag matsäck! Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Reservatets parkering Haby, skyltat på vägen Hunnebostrand- Kungshamn. https://goo.gl/maps/YX7Rkbm76Gs

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 15 deltagare.

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över ängsmarker och granithällar. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet. Vandringen går i måttligt svår terräng. Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Samling på parkeringen vid Fykan (https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 6 augusti. Ange ”Ramsvik 8 aug” i ämnesraden. Max 25 deltagare.

Blommor fjärilar och fåglar

Över Ramsvikslandets naturreservat flyger sommarens dagfjärilar över de blommande ängarna vid Haby Bukt. Vi ser t.ex. små tosteblåvingar, stora amiraler och tistelfjärilar. Vi studerar också blommorna vi passerar. Kanske hittar vi Bohusfetknoppen, och kanske har korna sparat några av ormtungans ljusa blad. Bofasta fåglar och rastande flyttfåglar noteras när vi promenerar över strandängen och de bergiga stränderna. Den ca 4 km. långa vandringen i medelsvår terräng tar ca tre timmar. Tag med matsäck, täta skor. Badkläder den som vill.

Samlingsplats: Samling 10:00 vid parkeringsplatsen vid Haby Bukt (https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 23 juli. Ange ”Ramsvik 25 juli” i ämnesraden. Max 20 deltagare.

Blommor, Fjärilar och Fåglar

Obs! Vandringen är inställd!

Hushumla på blåeld. Foto: Jan Uddén.

I naturreservatet Ramsvikslandet ligger den vackra platsen Haby bukt. Där i väster tittar vi på nyanlända flyttfåglar, t.ex. gök, lövsångare, och ringtrast. Om solen visar sig noterar vi fjärilar, t.ex. tosteblåvinge och grönsnabbvinge. På de vackra ängarna letar vi fram sandvioler och mandelblommor. Kanske även den lilla rariteten stenkrassing. Den ca 4 km långa vandringen i medelsvår terräng tar ca tre timmar. Tag med matsäck, täta skor eller stövlar.

Samlingsplats: Parkeringen vid Haby bukt (https://goo.gl/maps/hsph73Em3r42)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Fullbokad! – Höstfåglar på Hållö

Ejderhane. Foto: Jan Uddén.

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Fågelskådning på Hållö är alltid givande. Tack vare öns läge i yttersta kustbandet passerar stora skaror med småfåglar och sjöfåglar under flyttningen. Vi börjar exkursionen med att leta efter rastande småfåglar i buskarna vid fyrträdgården. Sedan går vi vidare till öns västsida och spanar efter rastande vadare och sträckande havsfåglar. Om det blåser drar vi ut till vindskyddet och med lite tur ser vi en lira eller labb. Det blir en tämligen lätt vandring över berghällarna. Ta med kikare och matsäck.

Samlingsplats: Hållöfärjans (avgift 100 kr) tilläggsplats vid Smögenbryggan (https://goo.gl/maps/7tNjkA151Rk)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guider: Jan Artursson (telefon: 0725-42 30 99) och Thomas Eliasson (telefon: 0702-22 88 57)

Tema: Fåglar

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast  17 september. Max 25 deltagare. Skriv ”Hållö 19 september” i ämnesraden.

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Långtur på Ramsvikslandet

Björnbär. Foto: Ann-Katrin Karlsson.

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan, därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, rik blomsterprakt och gammal genuin skärgårdsbebyggelse. Det är relativt lättgånget men det finns några besvärligare passager. Vandringens längd är ca 8–9 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09).

Samling naturreservatets parkering vid Haby. Skyltat från vägen mellan Hunnebostrand och Kungshamn. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/YX7Rkbm76Gs