Nyheter

Sök bland våra nyheter

En pärla bland naturreservaten

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter, intressant flora, fauna och geologi. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet som bl.a. innebär att man försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringen är ca 9 km lång och går delvis på nyanlagda vandringsleder i den södra delen av reservatet. En del passager är är rejält kuperade. Medtag matsäck! Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Reservatets parkering, skylt vid vägen Grebbestad- Havstensund (https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2)

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Föranmälan: kvällstid via telefon 0525-330 95 eller via mejl till gunnel_turpeinen@yahoo.se senast dagen innan vandringen. Max 15 deltagare.

Fullbokad! – Kvällsvandring på Veddöhalvön

Foto: Florina Lachmann

Obs! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att anmäla sig.

Vi vandrar runt den natursköna Veddöhalvön. Blomsterängar med orkidéer, klippor, grusstränder och vidsträckta utsikter över Fjällbacka skärgård är något av det vi får uppleva. Vi vandrar på stigar i delvis kuperad terräng, ca 4 km. Ta med matsäck! Begränsat antal deltagare, föranmälan krävs.

Samlingsplats: Reservatets nedre parkering, skyltat på vägen mellan Fjällbacka och Grebbestad (https://goo.gl/maps/uFxzH8aHcaTvfSxR9)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

 

Fullbokad! Storslagen och varierad natur

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr). Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 10 deltagare.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Fullbokad! Storslagen och varierad natur

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Trift och vitkindad gås. Foto: Jan Uddén.

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr). Denna tur är mer krävande och går i ett högre tempo än motsvarande vandringar 15 juli och 5 augusti.

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6)

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 10 deltagare.

Svårighetsgrad: Krävande vandring

Fullbokad! Storslagen och varierad natur

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

Vi njuter av reservatets vackra vyer, med dess fantastiska mångfald över och under ytan. Ökedjan har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Kort båtfärd (avgift 200 kr).

Samlingsplats: Båtkranen Resö hamn (https://goo.gl/maps/1rV7uLArhSnsBepF6).

Föranmälan: Föranmälan till guiderna via sms senast dagen före. Anmälan måste bli bekräftad för att få plats. Max 10 deltagare.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Knubbsäl med kut. Foto: Jan Uddén.

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Vi njuter av reservatets fantastiska mångfald över och under ytan

Ökedjan Trossö-Kalvö-Lindö har ett omväxlande storslaget landskap med en lugn och frodig innerskärgård och en karg utsatt västsida. På Lindö möter vi en blomsterprakt på en av de mest artrika ängarna i Bohuslän. Vi gör även stopp längs stränderna och upptäcker livet under ytan vid Kosterhavets nationalpark. Ta gärna med matsäck. Guider är Christin Appelqvist (telefon: 0766-22 96 68) och Sara Philipson (telefon: 0709-52 52 65). Föranmälan via SMS senast dagen innan vandringen. Begränsat antal platser. Först till kvarn. Samling vid Resö hamn för båtfärd (avgift 200 kr). Kom i god tid.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/ySKsyE47vt12

Natur- och kulturvandring på Valön

Makaonfjäril. Foto: Jan Uddén.

Vandringen går bland kala klippor, hällmarksljunghedar och blommande strandängar. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter, som ett 1700-talstrankokeri, en vattenkvarn och flera bronsåldersrösen. Turens längd ca 5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling på reservatsparkeringen. Infart från vägen mellan Gerlesborg och Hamburgsund.Samarrangemang med Svenneby hembygdsförening.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/bSAzww3S6im

Kvällsvandring på Tjurpannan

Vandrare. Foto: Ann-Katrin Karlsson.

Vi vandrar i exponerad skärgård med vidsträckta utsikter och intressant flora (ostronört, strandvallmo och notblomster). På stränderna hittar vi skal från olika marina organismer och i graniten ser vi spår efter inlandsisens rörelser. Tjurpannan ingår i GRACE-projektet vilket innebär att man bl.a. försöker återskapa gamla tiders ljunghedar. Vandringens längd ca 4,5 km. Medtag matsäck! Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling reservatsparkeringen. Skyltat från vägen Grebbestad – Havstensund.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/f3JnGFr9E7G2