Nyheter

Sök bland våra nyheter

Hökensås

Botanisk exkursion

Obs! Vandringen är inställd!

Foto: Christina Claesson.

En näringsfattig lavtallskog som sedan 1975 utgör naturreservat. Artfattigt men rymmer en del exklusiviteter som mellanlummer, cypresslummer, mosippa, ryl och bergtall. 3-4 km i lätt terräng. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Parkeringen vid Falks grav (https://goo.gl/maps/s1rcGoknEeS1ZpWaA)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Guide: Gösta Börjesson, telefon: 0705-95 70 96

Tema: Blommor

Gökotta vid Plantaberget

Obs! Vandringen är inställd!

Reservatet ligger på Plantabergets östsluttning utmed vägen mellan Tiarp och Kungslena. Vi vandrar längs Pilgrimsleden, området har en mycket omväxlande lövskog och en stor artrikedom. Rejäla skor rekommenderas och ta med fikakorg.

Samlingsplats: Reservatets parkering, (https://goo.gl/maps/Abfok9CEfNgWNj8C9, koordinater: 58°12’55.9″N 13°45’37.7″E). Vägbeskrivning: Åk till Kungslena och ta vägen västerut mot Tiarp. Efter ca 3 km kör man över en bäck. Där kan man parkera.

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Gunniltorp

Spännande grusformationer och artrik miljö

Grimmestorpaskogen ett stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling vid ingången till reservatet från väg 2844, Tidaholm – Mullsjö (koordinat: 58°04’37.9”N 13°56’48.8”E). Leder gör Åke Abrahamsson (telefon: 0706-60 24 53).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/fu2DJUYiU9x

Grimmestorp