Nyheter

Sök bland våra nyheter

Fullbokad – Örnar i Kalvöfjorden

OBS! Vandringen är fullbokad, det går inte längre att föranmäla sig.

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: Busspendelparkeringen i Varekil (https://goo.gl/maps/2KB3vhr4ZYgZ98yu9)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 12 november. Max 30 deltagare. Skriv ”Stigfjorden extra” i ämnesraden.

Fullbokad! – Vandring till gården Änga

OBS! Vandringen är fullbokad. Det går inte längre att föranmäla sig.

 

Vi vandrar över ön med dess fina kulturmarker med nedslag i historien såväl som naturen. Framme vid Änga får vi uppleva en storslagen flora av utrotningshotade grödor och ogräs. Under vandringen kommer vi att gå ca 5 km genom en natur som bjuder på stor variation mellan berg och över ängar i en kuperad terräng.

Ta med matsäck och vattenflaska. Färjan avgår 10:25, avgift betalas ombord. Parkering finns på ca 10 minuters gångavstånd.

Samlingsplats: Kyrkesunds brygga (https://goo.gl/maps/8WXb961as9T2)

Svårighetsgrad: Krävande vandring

 

Sommarvandring vid Sundsby

Påfågelöga. Foto: Thomas Liebig.

Följ med på en sommarrvandring vid det vackra Sundsby i Stigfjordens naturvårdsområde. Turen går i den östra delen av området där vi tittar på sommarblommor, gammelekar samt avnjuter sjungande fåglar och fladdrande fjärilar. Vi går cirka 4 km i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare.

Samlingsplats: Sundsby parkering SV om säteriet och dammen (https://goo.gl/maps/kJhPLjBFqGM2).

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 25 juni. Ange ”Sundsby” i ämnesraden. Max 30 deltagare.

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Vandring till gården Änga

Gården ”Änga” brukades fram till 1980-talet på ett ålderdomligt och traditionellt sätt vilket bevarat öns hävdade landskap. Lika intressant som den vilda floran är de utrotningshotade åkerogräs som odlas här tillsammans med gamla sorters grödor. Förhoppningsvis kan vi se slåtterängarnas orkidéer i full blom. Vandringen är ca 5 km i kuperad terräng där vi gör nedslag i öns historia och unika natur. Ta med rejäl matsäck och vattenflaska. Guide är Helena Bladh, kontakta henne för anmälan (telefon: 0708-77 02 16), begränsat deltagarantal. Samling vid Kyrkesunds brygga för avfärd med färja kl. 10:25 (avgift betalas ombord). Parkering finns på 10 min gångavstånd. Hemfärd kl. 15:20.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/8WXb961as9T2

Vårvandring vid Sundsby

Följ med på en vårvandring vid det vackra Sundsby på Mjörn. Turen går i den östra delen av området där vi tittar på vårblommor, gammelekar samt avnjuter sjungande vårfåglar och tidiga fjärilar. Vi går cirka 4 km i relativt lätt terräng. Ta med matsäck och kikare. Guide är Thomas Liebig (telefon: 0706-46 65 58) under en fyra timmar lång tur. Samling vid Sundsby parkering SV om säteriet och dammen.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/kJhPLjBFqGM2

Härön

Heldagsutflykt till Härön utanför Tjörn med Stig Ingvarsson och Lasse Johnson (telefon: 0767-66 82 20). Vi går ut mot gården Ängen med sina hävdade slåtterängar och allmogeåkrar. Arter som vi bör få se är ängsnycklar, kärrspira, korskovall och Tjörns ”egen” växt, ängslosta. Ca 7 km vandring i lätt kuperad terräng. Ta med matsäck och vatten för hela dagen. Samling kl. 10:00 vid färjeläget i Kyrkesund. OBS! Räkna med 15 minuters promenad från parkeringen till färjeläget. Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/yhsn4G1AkP72

Sundsby

Härön

Stigfjorden