Nyheter

Sök bland våra nyheter

Dagfjärilar, trollsländor och flora

Fyrfläckig trollslända på kärrfräken. Foto: Jan Uddén

Vi hoppas på solig väderlek när vi besöker en av Bohusläns bästa fjärilslokaler då vi bland annat hoppas få en skymt av den mäktiga aspfjärilen, liksom ett antal pärlemorfjärilar. En lämplig exkursion för insektsintresserade barnfamiljer. Gården Vargfjällets intressanta kulturhistoria kommer också att beröras.

Samlingsplats: Ljungskile järnvägsstation, kom i egen bil (https://goo.gl/maps/44ra1GLuvHaaz25B6)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01. Max 30 deltagare.

Vilda blommornas dag

Ung pojke betraktar blomsterängen. Foto: Jan Uddén.

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl. a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backnejlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Vi tar en fika på skalbanksmuseet. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet, Uddevalla (https://goo.gl/maps/kjxyHXPjYFDDB66N8)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01.

Naturnatta

Upplev en magisk natt med nattskärror, spelande vadare och kanske kornknarr och vattenrall. Vi försöker också lokalisera flera arter fladdermöss med ultraljudsdetektor (nordisk, vatten- och långörad fladdermus). Sedan går vi mellan olika ljusstationer dit olika svärmare, spinnare, mätare och nattflyn lockas till ljuskällorna. Viktigt att ta med myggmedel (mot knott), ficklampa eller pannlampa. Fikar gör vi inne i stugan på Älje, där du också får veta mer om reservatets intressanta historia. Vid regn eller kallt väder kan evenemanget komma att ställas in.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet Uddevalla (https://goo.gl/maps/kjxyHXPjYFDDB66N8)

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Föranmälan: Senast dagen innan via sms till: 0706-56 54 01.

Kulturlandskap och allmogebåtar

Obs! Vandringen är inställd!

Överfart till Bassholmen. Foto: Jan Uddén.

Vi hoppas på flera av det gamla kulturlandskapets fågelarter, strandnära vårflora och det blir en kort guidning av Föreningen Allmogebåtar om öns kulturhistoria. Ca 4 km lätt vandring i det vackra mosaiklandskapet. Båttransport med allmogebåt: 50:-/person.

Samlingsplats: P-plats, nedfart innan Kärlingesunds gård (https://goo.gl/maps/RLSgx6WBiTN1Zxhv7)

Föranmälan: till Jan Uddén, telefon: 0706-56 54 01

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Västerhavsveckan

I år handlar Västerhavsceckan om våra sinnen. För att se alla evenemang, besök: http://www.vasterhavsveckan.se

Natur- och kulturvandring på västra Herrestadsfjället

Turen går i ett sjö- och skogrikt landskap på olika vandringsleder. Förutom att titta på naturen ser vi också spår efter äldre tiders verksamheter på fjället såsom stenbron över bäcken mellan Långagna och Krokevattnet, gårdsruinerna vid Gumperöd och Östra Fället och kvarnlämningar vid Kärrevattnet. Längd ca 8–10 km. Matsäck för två raster. Guide är Gunnel Turpeinen (telefon: 0525-330 95, 0702-44 67 09). Samling parkeringen Metsjön. Infart från väg 44 (gamla E6) mellan Torpmotet och tunnlarna. Skylt Herrestadsfjället. Därifrån ca 10 km.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/BY1NpjqWddk

Betade strandängar, vackra eklundar och allmogebåtar

Vi hoppas på flera av det gamla kulturlandskapets fågelarter, strandnära vårflora och det blir en kort guidning av Föreningen Allmogebåtar om öns kulturhistoria. Ca 4 km lätt vandring i det vackra mosaiklandskapet. Båttransport med allmogebåt: 50:-/person. Begränsat med platser. Föranmälan senast 30 april. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samlingsplats: P-plats, nedfart innan Kärlingesunds gård.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/yjexo2rgFHT2

Dagfjärilar, trollsländor och flora på Vargfjällets slåtterängar och naturbeten

Svingelgräsfjäril. Foto: Jan Uddén.

Vi hoppas på̊ solig väderlek när vi besöker en av Bohusläns bästa fjärilslokaler då vi bland annat hoppas få en skymt av den sällsynta och nyetablerade sälgskimmerfjärilen eller den mäktiga aspfjärilen, liksom ett antal pärlemorfjärilar. En lämplig exkursion för insektsintresserade barnfamiljer. Gården Vargfjällets intressanta kulturhistoria kommer också att beröras. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samling vid Ljungskile järnvägsstation kl. 10:00.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Jt2H52EdpnR2

Vilda blommornas dag på skalbankarna

Smällglim. Foto: Christina Claesson.

Vi gör som tusentals andra blomsterskådare i Norden och ägnar dagen åt våra vilda växter. På den här vandringen examinerar vi örter och gräs i ett av Bohusläns artrikaste naturreservat. Bl. a. märks flera rödlistade arter som trollsmultron, grådådra, kalkdån och månlåsbräken. Andra kalkgynnade arter är backglim, backlika, väddklint och vitstjälksmöja. Vandringen är max ett par km. men i kuperad terräng. Ta gärna med fältflora och lupp. Vi tar en fika på skalbanksmuseet. Lokalbuss utgår från Kampenhof och avstigning görs vid Kurödsvägen, 100 m från skalbanksmuseet. Guide är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01). Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Skalbanksmuseet.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Naturnatta med nattfjärilar, fåglar och fladdermöss

Upplev en magisk natt med nattskärror, spelande vadare och kanske kornknarr och vattenrall. Vi försöker också lokalisera flera arter fladdermöss med ultraljudsdetektor (nordisk, vatten- och långörad fladdermus). Sedan går vi mellan olika ljusstationer dit olika svärmare, spinnare, mätare och nattflyn lockas till ljuskällorna. Viktigt att ta med myggmedel (mot knott), ficklampa eller pannlampa. Fikar gör vi inne i stugan på Älje, där du också får veta mer om reservatets intressanta historia. Guider är Jan Uddén (telefon: 0706-56 54 01) och Hans Petersson (telefon: 0707-31 81 05). Samling vid Skalbanksmuseet, Kuröd skalbankar.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/Z2SUPd4JgHo

Gammafly. Foto: Jan Uddén.