Nyheter

Sök bland våra nyheter

Reservat i Ätradalen

Botanisk heldagsutflykt

Vi kommer under dagen besöka ett flertal lokaler. Vid Hössna prästgårds kärr och Krokstorpskärret finns bl.a. fjällskära, kärrknipprot, axag, hårstarr och loppstarr. I Önnarp vid Ätrans östra gren, rymmer ett lövskogsparti bl.a kransrams. I fuktängarna växer kåltistel och korsningen med brudborsten samt klubbstarr, slåtterblomma och norrlandsfibblor. Senare delen av dagen ägnas åt två lokaler cirka 15 km norr om Ulricehamn, Vinsarpakärret och Horsäckrasjön. Här kan vi se bl.a. krissla, kärrvial, rosettjungfrulin, sumpnycklar, ögonpyrola, axag, strandviol, ormtunga, rävstarr och slokstarr. Stövlar nödvändigt. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Hössna kyrka, (https://goo.gl/maps/gE9AWXqRdK7eDXBs9)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 13 augusti. Max 30 deltagare. Ange ”Ätradalen” i ämnesraden.