Nyheter

Sök bland våra nyheter

Halle- och Hunneberg

De vilda blommornas dag

Välkommen på en botanisk vandring i Dalbobergens naturreservat i sydligaste Dalsland. På väg därtill passerar vi bland annat en växtplats för ramslök. Vandringen är medelsvår, ca 5 km lång och går huvudsakligen på stigar i området. Är inte lämplig för barnvagnar. Medtag matsäck! Samarrangemang med Dalskogs tennisklubb och byalag och Svenska Botaniska Föreningen.

Samlingsplats: Dalaborgsparkens parkering (https://goo.gl/maps/fSDHJGvvfo3sggyn6). Närmaste busshållplats: Dalbobron

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring

Guide: Anna Samuelsson Jiremalm, telefon: 0706-53 49 92

Tema: Blommor, De vilda blommornas dag

Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 10 juni. Ange ”Dalbobergen” i ämnesraden.

Dalbobergen

Vårexkursion till Nygårds park

Obs! Vandringen är inställd!

Nygårds park är ett lövskogsområde som innehåller en före detta herrgårdspark och sträcker sig en bit längs Hunnebergs västra sida. Vi vandrar ca 2-3 km längs den s.k. “kyrkstigen” i lättare terräng. Dock rekommenderas grova skor då det kan vara lite fuktigt om våren. Vi kommer att få se kalkgynnade växter som myskmadra, smånunneört, vätteros, ramslök, trolldruva och förhoppningsvis desmeknopp. Där växer också en del fina gräs/ halvgräs som hässlebrodd, långsvingel, lundelm, parkgröe, skärmstarr, mörk snårstarr och tågväxten vitfryle. Medtag gärna matsäck. Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening.

Samlingsplats: Västra Tunhems kyrka (https://goo.gl/maps/ULMPcL9ndhnmwvnC9).

Svårighetsgrad: Lätt vandring

Grinnsjötorp

Vi vandrar ca 1,7 km längs grusvägen till Grinnsjötorp som ligger mellan Grinnsjön och Bergsjön på Hunneberg. Torpet arrenderas sedan 1972 av Naturskyddsföreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Som bäst vid denna tid blommar den vackra djupblå klockgentianan, en raritet. Men vi hoppas också få se en del ängsblommor, som slåttergubbe, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs och loppstarr, innan ängen slås och betas. Ta med fika. Sammanlagt ca 3–4 km vandring i lätt terräng. Guide är Birgitta Lindqvist (telefon: 0701-73 62 14). Samling på parkering och vägbom vid Prästeklev, Hunneberg (koordinater: 58°18’18.9”N 12°25’4.6”E). Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och Botaniska Föreningen i Göteborg.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/x72hLunYRr92

Ett besök i en varligt restaurerad torpmiljö

En bra vandring för dig som är ny i naturen eller vill veta lite mer om Hunneberg. Vi går i lugnt tempo runt på Grinnsjötorpets marker och ser hur fint ett igenväxt skogs- och torpområde kan restaureras om det gör varsamt. Vandringen är ca 5 km. Vid Grinnsjötorpet berättar guiden lite om själva torpet och hur det sköts. Hur man har fått 30 arter av örter att bli 300 på 20 år utan att så in några. Tack vare den försiktiga restaureringen av området finns här idag en väldigt fin ängsflora med bl.a. slåttergubbe, smörboll, klockgentiana, kattfot m fl.

Guide är Helena Sellering (telefon: 0708-60 29 13). Bra att ha med sej: matsäck till en rast, vatten, kläder efter väder samt något att sitta på och ev. fågelbok och flora om man har. Samling kl. 10:00 vid parkeringen till reservatet ute vid ringvägen ovanför Prästeklev med GPS-koordinater: 58°18’20.2″N 12°25’5.1″E. Där packar vi in oss i så få bilar som möjligt innan vi kör fram till Fagerhult där vi ställer bilarna.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/SFa9zv6URSC2

Grinnsjö Domänreservat

Oxeklev

Knäckekullarna med Falkberget

Tunhems ekhagar