Solljus strålar genom ormbunksblad. Foto.

Gåvor till Västkuststiftelsen

Västkuststiftelsen tar emot gåvor från privatpersoner och dödsbon. Alla gåvor bidrar till stiftelsens arbete för att värna, vårda och visa den västsvenska naturen.

Minnesgåvor och testamente

Vid minnnesgåva – swisha din minnesgåva till 123 107 24 95. Använd meddelandefältet till att skriva vem minnesgåvan avser och din personliga hälsning. Vill du skriva mer än vad som ryms? Maila din hälsning till post@vastkuststiftelsen.se.

I de fall en begravningsbyrå samordnar en minnesgåva, så blir din gåva en del av ett minnesdokument. Betala in din gåva så snabbt som möjligt, men senast 3 arbetsdagar innan minnesstunden.

Vid minnesgåvor över 5000kr eller testamente

– behöver du kontakta oss. Via telefon 031 – 40 29 81, eller mail: post@vastkuststiftelsen.se.

För begravningsbyråer

Kontakta oss i rimlig tid innan annons publiceras. Syftet är att säkerställa en god ordning så att vi kan överlämna minnesdokumentet i god tid innan akten.

Vi önskar få ta del av viss information om den avlidne, speciella önskemål kring donationen och hur vi bäst överlämnar minnesdokumentet.

Varmt tack! 💚💙