Till innehåll på sidan
Foto på en blomstrande äng med hamlade träd.

Bräcke ängar och lövskogar

När grönskan kommer igång är Bräcke ängar ett populärt utflyktsmål. Hos många är nämligen en fika vid någon av bänkarna i det vackert böljande odlingslandskapet en tradition.

Grönskan i ängsmarken växlar allt eftersom under vår och försommaren. Här växer blåsippor till att börja med, därefter kommer vitsipporna, sedan blommar gullvivor, olika orkidéer och mycket mer.

Zooma in i kartan för mer information. 
Klicka på en parkering nedan, så får du vägbeskrivning i Google Maps.

Parkeringar

Zooma in i kartan för mer information. Alla de här resurserna finns i det här reservatet.

  • Vandringsled symbol Vandringsled
  • Information symbol Information
  • Parkering symbol Parkering
  • Rastplats symbol Rastplats

I naturreservat gäller särskilda regler, eller föreskrifter som de kallas. Dessa skiljer sig från område till område. Läs mer om föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida:

Bräcke ängar

Laddar karta

Ungefär 300 m öster om reservatsparkeringen finns det en grusad stig. Den leder till ett tillgänglighetsanpassat bord med utsikt över en del av ängen och Bräcketjärnet. Stigarna i området är markerade och torrtoaletten vid parkeringen är tillgänglighetsanpassad.

Bräcke ängar sägs vara Dalslands bäst restaurerande löväng. Träden hamlades och området hade skötts med slåtter fram till 1930-talet. Efter cirka 40 år blev området ett naturreservat. Ängen hade då hunnit växa igen och det fick göras rejäla restaureringsåtgärder med röjningsarbeten. Ängsskötseln är nu igång igen; ängen slås likt förr och träden hamlas. Dessutom ingår sedan 2008 omgivande lövskogar i reservatet. Där görs arbeten för att gynna vitryggig hackspett och andra arter som trivs i lövskog.