Till innehåll på sidan
Person står på plattform med utsikt över sjö. Foto.

Brobacka

Reservatet må vara litet, men här finns mycket att upptäcka! Välj den gula rundslingan och se hur inlandsisen har format landskapet.

Här finns nämligen ett av landets största jättegrytfält med ungefär ett 40-tal ursvarvningar. Du kommer passera bredvid och genom jättegrytor, komma till en utsiktsplattform med utsikt över Åsjön och den sägenomspunna klipphyllan ”Brudsängen”, och sedan vidare upp till utsikten på ”Vårräkneberget”.

Zooma in i kartan för mer information. 
Klicka på en parkering nedan, så får du vägbeskrivning i Google Maps.

Parkeringar

Zooma in i kartan för mer information. Alla de här resurserna finns i det här reservatet.

  • Vandringsled symbol Vandringsled
  • Dass symbol Dass
  • Information symbol Information
  • Rastplats symbol Rastplats
  • Eldstad symbol Eldstad
  • Parkering symbol Parkering

I naturreservat gäller särskilda regler, eller föreskrifter som de kallas. Dessa skiljer sig från område till område. Läs mer om föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida:

Brobacka

Laddar karta

Den gula rundslingan är ca 1 km lång natur- och kulturstig, med skyltar om områdets natur och kulturhistoria. Terrängen är bitvis kuperad och det finns en del rötter och stenar på stigarna. Tänk även på att nivåskillnaderna är stora i området. Det finns ytterligare två stigar i reservatet. Den rödmarkerade rundslingan(som går delvis utanför reservatet), löper genom barrblandskog, Knipe mosse och förbi två utsiktspunkter. Den blå stigen leder genom ängs- och hagmark, till en minnessten över slaget mot danskarna vid Brobacka år 1566. Stenen ligger på en lövskogsbeklädd kulle. Enkelt och snabbt når du den via trappan, som finns vid vägen bredvid infarten från länsvägen. Det är skyltat dit från pendelparkeringen.

I Brobacka finns det ett även ett Soldattorp med en utställning. Soldattorpet och dess utställning drivs av Naturskyddsföreningen i Alingsås och har öppet på söndagar, från mitten av maj fram till i mitten av september. Ett tips är att du tar med dig fika till bänkborden som finns en bit bort. Det finns även en eldstad bakom torpet. Glöm inte att ta med egen ved.

En tillgänglighetsanpassad torrtoalett finns vid reservatsparkeringen. Pendelparkering, samt en busshållplats finns intill reservatet.