Till innehåll på sidan
Böljande marker och ett berg längre bort. Foto.

Sandsjöbacka

Sandsjöbacka är en riktig skatt för både den mer erfarne och den mer gröna reservatsbesökaren.

Här finns möjligheter för korta pauser från storstadspulsen och pulshöljande långturer längs med välmarkerade stigar och leder. Gå på ljungbevuxna hällmarker, i lövskog, i barrskog, längs med blänkande sjöar och vid våtmarker. Naturen varierar stort och djurlivet är rikt.

Zooma in i kartan för mer information. Alla de här resurserna finns i det här reservatet.

  • Vandringsled symbol Vandringsled
  • Information symbol Information
  • Parkering symbol Parkering
  • Rastplats symbol Rastplats
  • Vindskydd symbol Vindskydd

I naturreservat gäller särskilda regler, eller föreskrifter som de kallas. Dessa skiljer sig från område till område. Läs mer om föreskrifterna för Sandsjöbacka på Länsstyrelsens hemsida:

Sandsjöbacka

Laddar karta

Sandsjöbacka sträcker sig från Göteborg i norr, till Kungsbacka i söder. Området är nog mest känt för den stora ljungheden i dess centrala del. Från höjden ”Bräckan” får man vacker vy över myr- och hedmarkerna i söder, samt utsikt över Sandsjön i norr. Här betar nötdjur och det utförs både röjningar och naturvårdsbränningar; allt för att hålla heden öppen och bevara mångfalden av djur och växter som lever där.

I Sandsjöbacka finns det flera rundslingor och två leder, varav Sandsjöbackaleden är hela 22 km lång och sträcker sig från norr till söder. Stigen runt Sisjön, respektive Oxsjön är grusad, men bitvis kuperad. För den som övernattar gäller det något av de tre vindskydden längs med leden. Vedförråd finns i reservatet, men det är ingen garanti att det alltid finns ved att tillgå