2022 var året då Västkuststiftelsen gjorde mer än någonsin för att värna, vårda och visa naturen. Det blir extra tydligt när fjolårets verksamhetsberättelse nu landat från tryckeri och på vår webbplats.

Efter två år av pandemi blev 2022 en återgång till det normala. Stiftelsens expansion har fortsatt och lämnar återigen efter sig ett rekordår med mer gjort än någonsin i naturen – viktiga åtgärder i våtmarker och mot invasiva arter, betydelsefulla fastighetsförvärv, en positiv utveckling av arbetet med leder, en effektiv samordning av strandstädningen längs västkusten och en alltmer stabil och framtidssäkrad organisation.

– Även om jag är högst medveten om allt bra vi gör så blir jag ändå extra stolt när jag bläddrar igenom vår verksamhetsberättelse. Varje medarbetares arbete grundar sig i ett brinnande engagemang som verkligen gör skillnad, både för natur, friluftsliv, folkhälsa och för den enskilda personen, säger Linus Kron, VD Västkuststiftelsen.

Är du nyfiken på vad Västkuststiftelsen gör? Läs vår verksamhetsberättelse digitalt!

Finansiering

Västkuststiftelsen arbete finansieras av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens Kommunalförbund samt inte minst av länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland som tillsammans bidrog med nära hälften av de totala ekonomiska medlen 2022. Strandstädningen finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten via medel från Naturvårdsverket och skötseln av Göta Älvs strandängar via Trafikverket. Delar av arbetet med ledutveckling görs möjligt med hjälp av bidrag från Tillväxtverket.