Vi fortsätter arbetet med att ge mer kärlek till ekarna i Hördalen, Kungsbacka kommun. Nu har en av de gamla jättarna fått lite mer skydd på ”fötterna” och fler kommer få det.

Strax innan årsskiftet lade vi ut ca 1,5 kubik mulch/träflis på stigen. Det vill säga ungefär 12 lass med en skottkärra. Anledningen är att skydda den gamla ekens rötter från skador av all tramp från stigen. Stora gamla ekar är idag en bristvara i landskapet. De är också ett hem för många olika sorters svampar, lavar, insekter och mossor.