En del av arbetet med att förvalta reservat kan innebära att få bort invasiva främmande arter. Här kommer ett exempel på tre platser och tre invasiva främmande arter.

Otterön

I våras började Länsstyrelsen med att gräva bort vresrosor på Otterön, i Tanums kommun. Vresrosor kommer ursprungligen ifrån Asien och importerades som prydnadsväxt. Nu tar den lätt över stränder och tränger undan arter som tex den allt mer sällsynta martornen.

 • Strand där grävmaskin nyligen har grävt bort vresrosor. Foto.
  Vresrosorna har grävts bort med en grävmaskin.
 • Öppen sandstrand. Foto.
 • Skylt om vresrosor på en strand. Foto.
  Skylt som informerar om arbetet på Otterön.
1 av 3

Skåpenäs

I Skåpenäs naturreservat bekämpade vi parkslide för drygt en månad sedan. Ursprungligen togs parkslide in som prydnadsväxt i parker och trädgårdar, men arten har sedan dess spridit sig. Parkslide tar också lätt över områden och tränger undan andra växter. Inte en önskvärd växt i ett naturreservat helt enkelt. Skåpenäs naturreservat ligger i Bengtsfors kommun.

Bänk vid ett träd på en röjd yta. Foto

 

Dösebackaplatån

I Dösebacka röjdes det både sly och lupiner i slutet av maj månad. Precis som tidigare arter så är lupinen en importerad trädgårdsväxt, som spridit sig och lätt tar över stora ytor. Fortsatt bekämpning av lupin är planerad.

 • Vy mot Dösebackaplatön, med sly och lupiner. Foto.
  Före.
 • Fri sikt upp mot Dösebackaplatån. Foto.
  Efter.
1 av 2