Vi berättade nyligen om arbetet i Grimsholmens naturreservat. Här kommer ett annat exempel på hur man kan arbeta med bostadsbristen.

Förra veckan hjälpte vi Länsstyrelsen med att få ut 8 st mulmholkar i Gullmarsbergs naturreservat, Uddevalla kommun. Strax utanför reservatet har den sällsynta läderbaggen hittats. Läderbaggen är en skalbagge som bor i gamla ihåliga lövträd med mulm(lös murken ved). Eftersom det är en brist på sådana träd, har holkar satts upp. De är fyllda med ekspån och löv. Blandningen kommer så småningom ruttna till mulm. Det är inte bara läderbaggen som kommer trivas holken, utan även många andra insekter.

Foto: Länsstyrelsen. Tack för fotograferandet.

1 av 2