Den senaste tiden har det varit det bästa vädret för naturvård! Vi och våra entrepenörer har kunnat elda ljung i flera naturreservat.

Exempel på områden som har eldats i är: Otterön och Tjurpannan i Tanums kommun, Vallda sandö (Kungsbacka kommun), samt Älgön och Överön i Kungälvs kommun.

Varför eldar vi ljung?

Kort sagt, för att hindra att ljungheden växer igen.
Bränning i kombination med bete och eventuell röjning hindrar ljungheden från att växa igen. En ljunghed är dessutom som mest artrik de fem första åren efter bränning; därefter tar ljungen över. Den höga ljungen blir tillslut så gammal att den glesnar och dör. I dessa luckor kommer det upp enbuskar och sly, och ljungheden växer tillslut igen och blir skog.