Inte bara i Hördalens naturreservat får gamla träd extra kärlek. I december genomfördes naturvårdsåtgärder för en utvald ek, enligt Länsstyrelsens skötselplan, i Änggårdsbergen. Det gäller en riktigt gammal bjässe med en stam på 400 cm i omkrets!

En stor gammal ek
Den gamla eken med en stam på 400 cm i omkrets.

Det har röjts och öppnats upp så att eken ska få mer ljus, vilket den behöver för att frodas. Ett träd i närheten skuggade för mycket och dess grenar har kapats. Trädets stam har däremot fått stå kvar, eftersom den inte skuggar eken så mycket längre; den blev en fin högstam som fortsatt kan vara ett hem för många(se fotot nedan).

Ta en närmare titt på den snygga förvandlingen som arboristen har utfört. Det skuggande trädet har också fått ett riktigt snyggt ”blixtnedslag”. Åtgärderna är en naturvårdsmetod som kallas för veteranisering. Veteranisering innebär att man på olika sätt hos unga träd försöker skapa och efterlikna strukturer och livsmiljöer som annars finns att hitta hos gamla träd. Ett metod att åldra ett träd i förtid skulle man kunna säga. 😊

Ett veteraniserat träd med kapade grenar med naturliga brott och ett "blixtnedslag".
Det skuggande trädet som veteraniserats med bland annat ett ”blixtnedslag”.

Varför är då naturvårdare så åldersfixerade?

Jo, gamla ekar är en bristvara i landskapet. De är också värdefulla livsmiljöer för många ovanliga insekter, svampar och lavar.

ℹ️ Tillsammans med Mölndals stad och Göteborgs botaniska trädgård är vi förvaltare av Änggårdsbergen.