I Gässlösa naturreservat har vi tagit bort en del träd som har fallit i Stenån senaste åren.

Detta har vi gjort för att underlätta för laxens vandring längs med ån, eftersom träden utgjorde ett vandringshinder. Nu kan havsvandrande fisk lättare ta sig upp i Stenåns övre delar.

  • Två personer med utrustning står vid träd som fallit i en å. Foto.
    Träden kapades i hanterbara längder.
  • Person går i en å.
    Så att de kunde dras bort med vinch eller tas med kranen från en griplastarvagn.
  • Person går uppför, efter en trästam som dragits upp ur en å. Foto.
  • Stenån fri från stora träd i ån. Foto.
1 av 4