Innan storhelgerna fortsatte vi restaureringen av markerna bakom dasset, nere vid parkeringen i Äskhult. Där har det tidigare varit bete. I framtiden kommer markerna skötas med slåtter och stubbskottsbruk, som en förlängning av den södra sidvallsängen. Alarna där fälls och i stället låts stubbskott komma upp från varje stubbe.

De första åren kommer markerna framför allt skötas med röjsåg och trekantsklinga; för att få bukt med det stora björnbärs-och slyuppslaget. Framöver så kommer ytan kunna bli en del av markerna som sköts med lie. Det är en resa att nå dit, men skam den som ger sig! Det fina med slåtterängar är att många små kan samsas på en yta, vilket ger större mångfald. Sen är ju också många av växterna på slåtterängen ovanliga och viktiga för pollinatörer som exempelvis bin, humlor och fjärilar.